Prednosti a špecifiká Virtuálneho Privátneho Servera

Virtuálny Privátny Server (ďalej VPS) je riešenie, ktoré poslúži, keď chcete mať ku svojmu serveru úplné administrátorské práva. Môžete si vybrať z pomerne širokej škály operačných systémov – Linuxové distribúcie CentOS, Debian, Fedora, SUSE, Ubuntu alebo Windows server 2012 R2.

  K VPS máte vždy vzdialený prístup cez RDP alebo root SSH konzolu. VPS servery samozrejme denne zálohujeme.

Trial verzia
Virtuálne privátne servery si môžete vyskúšať zadarmo na dobu 14 dní. Stačí vyplniť formulár dostupný na tejto adrese pre Linux a pre Windows.
servery

Ľahké ovládanie
Svoj VPS môžete ovládať aj prostredníctvom užívateľského rozhrania v našom Zákazníckom centre. Pomocou jednoduchých ovládacích prvkov môžete previesť základné operácie – server reštartovať, reinštalovať alebo vypnúť. Zo Zákazníckeho centra je dostupná aj servisná administrátorská konzola a nájdete tu aj informácie o prenesených dátach.

Bezpečnosť
Zabezpečenie všetkých hostingových služieb má u nás najvyššiu prioritu. Disponujeme dvoma špičkovými nezávislými dátovými centrami DC Tower (primárne) a Casablanca (sekundárne). Servery sú tu monitorované 24 hodín denne a dáta zálohujeme do geograficky oddelenej lokality, tým sú ešte viac posilnené ich zabezpečenie a dostupnosť.
Zároveň našim zákazníkom odporúčame, aby i oni dbali na správne zabezpečenie svojho servera pred zneužitím a v prvom rade používali dostatočne silné heslá. Na internete prebiehajú robotické útoky, ktoré sú schopné získať prístup k serveru v horizonte niekoľkých hodín, ak používa slabé heslo a nie je zabezpečený firewallom.

IPSEC
Výhodou Virtuálnych Privátnych Serverov je možnosť prevádzkovať OpenVPN alebo IPSEC v režime NETKEY. VPN vám sprevádzkujeme na požiadanie, pretože môže vyžadovať dodatočnú konfiguráciu VPS servera.

Aktualizácia
Jadro operačného systému je spoločné pre všetky VPS.  Vďaka tomu sa nemusíte starať o aktualizácie, ktoré zaisťujú administrátori ACTIVE 24. Zároveň to znamená, že ho nemôžete modifikovať a niektoré funkcie jadra môžu byť v rámci VPS obmedzené (napr. iptables sú obmedzené len na základné funkcie).

Virtuálny privátny server si zaobstaráte už za 15,95 € (19,14 € s DPH)