Zrýchlite svoje stránky využívajúce jQuery

jQuery je malý kúsok kódu, ktorý dokáže veľké veci. Predstavovať túto javascriptovú knihovňu určite nie je nutné. Preto len krátko pár tipov (pár sú dva :), ako zlepšiť výsledky svojej práce ak používate jQuery.

Ťahajte jQuery od Googlu

Google poskytuje hosting pre najrôznejšie knihovne a jednou z nich je jQuery framework. Môžete teda vo svojej stránke priamo odkazovať na jQuery knihovňu takto:

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js" type="text/javascript">
</script>

Aktuálnu adresu pre referenciu nájdete na http://code.google.com/intl/cs/apis/ajaxlibs/documentation/index.html. Výhody tohto riešenia sú dve: kód sa „ťahá“ z rýchlej CDN siete Googlu a navyše vo väčšine prehliadačov je táto knihovňa uložená v cachi, to za predpokladu, že daný užívateľ používa niektorú zo služieb Googlu. Celkovo tak dochádza k zrýchleniu práce so stránkou.

Prípadné jQuery pluginy spojte do jedného min súboru

Veľmi často sa používa jQuery v spojení s ďalšími pluginmi, ktoré využívajú jQuery API. Ľahko a hlavne zadarmo, tak programátor získa dodatočnú funkcionalitu. Ak je takýchto pluginov viac, je dobré spojiť ich všetky do jedného javascriptového súboru a ten následne „minimalizovať“. Opäť týmto postupom dosiahnete zrýchlené načítanie stránky.