Doména .sk od januára 2017 s novými pravidlami

Komisia pre správu národnej domény .sk schválila začiatkom apríla 2016 nové znenie Pravidiel poskytovania domény najvyššej úrovne.
sk doména
Nové pravidlá zavádzajú najmä niekoľko noviniek:

 • Doménu bude možné registrovať na 10 rokov dopredu. Doteraz to bolo možné len na 1 rok.
 • Doménu bude možné zaplatiť počas celého registračného obdobia a nie iba v poslednom mesiaci registrácie ako doteraz.
 • Držiteľom bude môcť byť právnická aj fyzická osoba z celého sveta, avšak musí mať doručovaciu adresu v rámci EÚ/EHS priestoru, a to najmä z dôvodu právnej dostihnuteľnosti a doručovaniu.
 • Registrátorom bude môcť byť ktorákoľvek právnická osoba v rámci EÚ/EHS priestoru.
 • Zjednodušuje sa administratíva, po novom napr. zanikne povinnosť vytvárať rámcovú zmluvu s každým klientom.
 • Všetky procesy budú principiálne elektronické, hlavným komunikačným kanálom bude e-mail, avšak v prípade potreby bude za určitých okolností k dispozícii aj tradičná listinná či iná forma komunikácie alebo overovania.
 • Pre registrátorov bude k dispozícii aj automatizované rozhranie (API)
 • Doména bude mať výrazne zjednodušený životný cyklus. Odstránia sa neplatené a zbytočné stavy, ktoré spôsobovali potenciál cyklenia bez zaplatenia.
 • Ruší sa tzv. proxy držiteľstvo registrátormi, teda možnosť zaregistrovať si na seba aj iné domény ako tie, ktoré registrátori sami využívajú.

 • Zmeny pravidiel principiálne sledujú viacero zámerov. SK-NIC nimi zásadne modernizuje svoje procesy v súlade s európskymi resp. medzinárodným štandardom. Pravidlá umožňujú napr. aktívnejšie bojovať proti doménovým podvodníkom a zároveň prinášajú väčší komfort pre držiteľov domén aj registrátorov.

  Registrácia domény .sk