Deň offline v Lékořici

Každý z našich zamestnancov má možnosť v priebehu roka vybrať si takzvaný Deň OFFLINE, ktorý je príspevkom ACTIVE 24 na verejne prospešné aktivity formou firemného dobrovoľníctva.

Vypomáhame v organizáciách so zameraním na vzdelávanie a výskum, voľnočasové aktivity pre deti a mládež, starostlivosť o zdravotne a mentálne postihnutých alebo životné prostredie.

Včera sa skupinka našich kolegýň vydala do dobrovoľníckeho centra Lékořice do Thomayerovej nemocnice.

Lékořice, z.s. realizuje od roku 2005 projekty, ktorých zmyslom je psychická podpora pacientov, ich príbuzných i zdravotníckeho personálu. Zameriava sa na zlepšenie psychickej kondície pacientov, poskytovanie duchovnej starostlivosti, herné terapie a zoorehabilitácie. Usporiadava vzdelávacie akcie pre koordinátorov dobrovoľníkov, jednorázové a osvetové akcie pre verejnosť a spolupracuje s firemnými dobrovoľníkmi.

V centre boli naše dievčatá privítané veľmi milo výkonnou riaditeľkou Lékořice pani Karin Pospíšilovou, vypočuli si čomu sa Lékořice venuje, prezreli si keramickú dielňu a potom sa usilovne vrhli do práce.

Ich úlohou bolo vytvoriť kvetinové brošne z organzy, ktoré sa v roku 2015 stanú symbolom boja proti násiliu na ženách po celom svete. Pozrite sa ako šla dievčatám práca od ruky.

Pri tvorbe kvietkov z organzyPri tvorbe kvetov z organzy
hotové kvety z organzyTakto vyzerajú hotové kvietky z organzy