Prehľad technických inovácií v roku 2014

Aj v roku 2014 sme urobili niekoľko dôležitých vylepšení pre váš bezpečnejší a pohodlnejší webhosting u nás.

Presťahovali sme vaše služby do lepšieho
Najväčším projektom tohto roka bolo jednoznačne sťahovanie nášho primárneho dátového centra. Hlavným dôvodom sťahovania bolo zvýšenie kvality služieb dátového centra, zvýšenie efektivity jeho prevádzky a priestor pre rast. Nastaveným parametrom najlepšie vyhoveli České Radiokomunikace, s ich DC TOWER prevádzkovaným pod Žižkovským vysielačom. V priebehu jarných mesiacov sme tam spustili naše nové primárne dátové centrum, od júna do septembra sme ho prevádzkovali paralelne s tým starým a postupne sme sem previedli celú našu prevádzku, vaše služby. Migrácia prevažnej väčšiny služieb prebehla bez zaznamenateľného výpadku pre Vás, len u časti služieb znamenalo sťahovanie prerušenie prevádzky na vopred dohodnutú dobu mimo špičku, teda najčastejšie v noci. Sťahovanie sme využili tiež na posilnenie pripojenia do NIX.CZ na 2×10 Gbps, na upgrade dátového okruhu medzi primárnym a sekundárnym dátovým centrom na 10 Gbps, zrýchlenie obnovy prevádzkovaného hardware, zmenám vzdialeného managementu a na celý rad ďalších vylepšení. O celom priebehu sťahovania sme podrobne a otvorene informovali na stránkach na to uučených: http://tower.active24.cz.
 Záverečné video zhŕňajúce to podstatné zo sťahovania je k nahliadnutiu tu: https://www.youtube.com/watch?v=KkRnFUtGVMk&feature=youtu.be.
Od polovice septembra prevádzkujeme všetky naše služby z DC TOWER. Sme naozaj hrdí na to, aké dátové centrum využívame a sme si istí, že nám táto zmena pomôže ďalej zvýšiť kvalitu nami poskytovaných služieb pre Vás.

Zapojenie do FENIX a novinky v boji proti DDoS útokom
ACTIVE 24 sa stalo zakládajúcim členom projektu FENIX. Po splnení všetkých prísnych požiadaviek na členstvo v tomto unikátnom projekte českého peeringového centra NIX.CZ máme od konca septembra 2014 tiež reálne naviazaný peering s ostatnými zapojenými subjektami vrámci vyhradenej bezpečnej VLAN. Sme teda technicky pripravení využívať všetky možnosti, ktoré členstvo v tomto projekte prináša.
Začiatkom septembra nás postihli doteraz najsilnejšie DoS útoky, aké si naša firma pamätá (informovala tiež lupa.cz). Vďaka investíciám a vďaka pripraveným scenárom s protiopatreniam bol dopad útokov na prevádzku zákazníckych služeb len veľmi obmedzený. Podrobnosti o útokoch sme tiež ihneď predávali do konferencie členov projektu FENIX a národnému tímu CSIRT.CZ, aby sa prípadné ďalšie ciele mohli v predstihu na tento typ útokov pripraviť. Išlo zrejme o prvé zdieľanie informícií o zneužívaní protokolu SSDP na amplifikačné DoS útoky na území ČR.
Vrámci trénovania pripravenosti sme sa v apríli zúčastnili doteraz najväčšieho kybernetického cvičenia usporiadaného v EU – Cyber Europe 2014. V októbri sme potom na prvom českom národnom cvičení Cyber Czech 2014, ktoré usporiadal GovCERT.CZ, predávali naše skúsenosti v boji s DoS útokmi.

Opravy vážnych bezpečnostných chýb a aktivity nášho CSIRT tímu
Posledné mesiace boli bohaté na vážne bezpečnostné chyby, ktoré si žiadali rýchlu reakciu správcov serverov. Išlo hlavne o HeartBleed, po ktorom sme obratom patchovali openssl a následne i menili naše serverové certifikáty. Ďalšia chyba ShellShock si vyžiadala v niekoľkých po sobe idúcich dňoch opakované aktualizácie balíka bash na všetkých serveroch. A následne chyba POODLE v samotnej podstate už veľmi starého, ale doteraz hojne rozšíreného protokolu SSLv3 nás primäla podporu tohto protokolu všade tam, kde bola ešte zapnutá, definitívne vypnúť.
Posledným príkladom je veľmi vážna SQL injection chyba v CSM Drupal. Doteraz platilo a stále platí, že za opravu zákazníckych aplikácií je zodpovedný výhradne zákazník a webhoster do nich nezasahuje – maximálne zákazníkov na nutnosť opravy upozorní. V tomto prípade sme sa ale vzhľadom na okolnosti a po zrelej úvahe rozhodli tento zvyk porušiť a chybu sme sami záplatali na všetkých zákazníckych inštaláciách Drupalu na našom zdieľanom hostingu a VMS serveroch, aby sme predišli napadaniu a zneužívaniu stránok zákazníkov. A spätne sa nám potvrdzuje, že toto rozhodnutie bilo správne, pretože sme na rozdiel od iných webhosterov od tej doby neriešili jediný prípad kompromitovaného Drupalu. V tomto trende preto mienime pokračovať a ak k tomu budú vhodné podmienky, budeme opäť záplaty vážnych chýb zákazníkom inštalovať. Veríme, že ide o pridanú hodnotu, podľa ktorej rozpoznáte kvalitný webhosting od lacného prevádzkovateľa webových serverov.

LADESK – nové riešenie pre komunikáciu so zákazníkmi
K inováciám našich interných systémov patrí práve prebiehajúca výmena hlavného komunikačného nástroja oddelenie zákazníckej podpory. Potom, čo súčasné riešenia pre zaistenie kvalitnej komunikácie so zákazníkmi, prestalo vyhovovať dnešným štandardom, padla naša voľba na spojenie služby Live Agent so službami virtuálnej SIP trunkovej VoIP ústredne. V rámci testovacej prevádzky bol najskôr v lete zavedený podporný chat k objednávke. V októbri bola odštartovaná úplná e-mailová a chatová komunikácia a začiatkom novembra potom i telefonická prevádzka celého oddelenia zákazníckej podpory. Cieľom projektu bola nielen modernizácia systému, ale hlavne zlepšenie kľúčových výkonnostných indikátorov oddelenia zákazníckej podpory ACTIVE 24, hlavne dosiahnutie flexibilnejšej a rýchlejšej reakčnej doby, ktorú sa po novom snažíme vtesnať do hodiny, oproti predchádzajúcemu 6 hodinovému štandardu. Zvýšila sa prehľadnosť užívateľských interakcií, čo vedie k možnosti podávania omnoho kvalitnejších odpovedí z dôvodu sofistikovanej evidencie klientských požiadaviek.
 
Z prvých reálnych dát sa dá vyčítať, že to zákazníci zaznamenali a oceňujú, čo je tiež vidieť na NPS (Net Promoter Score) ukazovateli spokojnosti zákazníkov so zákazníckou podporou, ktorý je zbieraný priamou spätnou väzbou od zákazníkov pri riešení ich požiadaviek a teda je pre nás kľúčovým – pre zaujímavosť nadobudol nasledujúce hodnoty – za september 2014 78%, október 81,8% a november 90,7%. Pre porovnanie, v minulom roku 2013 ten istý ukazovateľ vykazoval za august 78%, september 76,5% a október 72%. Nárast spokojnosti na konci sezóny dovoleniek je v tomto prípade pomerne ojedinelý, pretože naša skúsenosť za minulé roky ukazuje v tomto období skôr na pokles dobrej nálady našich klientov, ktorý býva čiastočne spojený i s ich rozladením po návrate z dovoleniek do činnosti všedných dní. O to viac si ceníme fakt, že nám tento ukazovateľ začal vykazovať i napriek temuto handicapu pozitívny trend a dokonca v mesiaci október dosiahol zatiaľ i rekordné hodnoty. Sme však stále na začiatku, systém teraz nie je ešte úplne integrovaný tak, ako by mohol byť a nie je ešte naplno využitý. V nasledujúcich mesiacoch nás čaká dokončenie integrácie všetkých interných kanálov, práce na vyladenie systému formou zjemnenia prioritizácie klientských požiadaviek podľa rôznych kritérií a ďalšie operácie, ktorých ciele majú spoločný menovateľ – našich spokojných zákazníkov.

Redesign homepage Zákazníckeho centra
Preorganizovali sme úvodnú stránku Zákazníckeho centra, takže teraz máte najčastajšie voľby dostupné na jedno kliknutie. Je to len prvý krok z plánovaných úprav Zákazníckeho centra.

Microsoft platforma na Windows Server 2012 R2
Koncom októbra bola kompletne zmigrovaná súčasná virtualizačná windows platforma z verzie 2008R2 na celkom nový cluster, využívajúca najnovší operačný systém Windows Server 2012R2. To nám teraz umožňuje operácie ako napr. celkom bezvýpadkovú migráciu bežiaceho virtuálneho stroja vrátane jeho virtuálneho disku, z ktorého virtuálny stroj beží na iné úložisko.

Navýšenie parametrov webhostingových balíčkov i serverových riešení
V priebehu roka sme navýšili parametre u všetkých webhostingových balíčkov, išlo hlavne o zväčšenie diskového priestoru, najnižší balíček Basic začína teraz na 1 GB, najvyšší multihostingový balíček Business ponúka na využitie dokonca 20 GB. U balíčkov, ktoré obsahujú skripty, sme stanovili ich úroveň na Premium, táto verzia ponúka veľkosť uploadu 256 MB, max. dobu behu skriptu 120 s., veľkosť pamäti 256 MB a počet súčasných spojení do databáze je 30. Tiež sme výrazne navýšili počet súborov pre virtuálne servery podľa veľkosti priestoru, napríklad pri priestore do 2 GB to je 30 000 súborov, u priestoru nad 10 GB až 300 000.
 
V rámci serverových riešení došlo k rapídnemu navýšeniu parametrov u Virtuálnych Managed Serverov (VMS) a Virtuálnych Privátnych Serverov (VPS). U všetkých balíčkov VMS sme zrušili obmedzenia pre možný počet hostovaných virtuálnych serverov. Teraz je zákazník obmedzený len výkonom servera a diskovým priestorom. Tieto hodnoty sme však tiež navýšili a to dvojnásobne. Najnižší balíček VMS STANDARD má teraz k dispozícii 30 GB diskového priestoru plus 10 GB pre e-mailové riešenie. Najvyššie VMS riešenie ponúka 120 GB diskového priestoru plus 50 GB pre e-mailové schránky. Operačná pamäť je u tohto modelu nastavená na 4 GB. Pre VPS sme RAM navýšili dokonca štvornásobne. Zákazník tu môže čerpať až 8 GB operačnej pamäte.

Naďalej priebežne pracujeme na vylepšovaní nášho webhostingu a služieb tak aby vám slúžili bezpečne a k vašej spokojnosti.