Konferencia DailyWeb 2014 o užívateľovi a bezpečnosti webu

19. novembra sa v Bratislave uskutočnil ďalší ročník konferencie DailyWeb. Radi sa s vami podelíme o niektoré zaujímavé informácie a inšpiratívne výstupy z konferencie.
dw-logo-rgb-72dpi
Úvod konferencie patril panelovej diskusii troch zástupcov slovenských mediálnych agentúr na viaceré témy o výkonnosti webu. Pri tvorbe dobrej užívateľskej skúsenosti (user experience) na webe je podľa diskutujúcich dôležité vytvoriť si najskôr obsahovú štruktúru (sitemap) a až potom sa venovať vizuálnej stránke webu. Mali by sme najskôr zistiť čo užívatelia od nášho webu očakávajú a skĺbiť to s našim vlastným zámerom. Pojmy na webovej stránke by sme mali pomenúvať tak ako by ich pomenúvali naši užívatelia, zabezpečíme im tým dobrú zrozumiteľnosť obsahu. Web by sme pred spustením mali otestovať so širším spektrom potenciálych užívateľov. Vhodné je AB testovanie, kedy do prevádzky spustíme dve rôzne verzie jednej stránky a zisťujeme a vyhodnocujeme reakcie na obe verzie. Punc dôveryhodnosti našim službám dodajú vhodne zvolené odkazy na pozitívne skúsenosti s našim produktom alebo službou. Pri získavaní kontaktov na potenciálnych zákazníkov (lead generation) sa vo formulári odporúča pýtať si od užívateľa maximálne 3 informácie (kontakty). Trendom súčasnosti sú tvz. explainer videá – krátke, asi minútové videá v ktorých uvedieme produkt alebo službu a zameriame sa v ňom na odprezentovanie skúsenosti užívateľa s nimi.
panelová diskusia DailyWeb
Svižnú a dynamickú prezentáciu mala Martina Ličková z 2FRESH Slovakia. Jej príspevok s názvom Poznaj užívateľa svojho ponúkol pohľad na dôležitosť užívateľského testovania webu. Podľa Martiny je nutné stanoviť si konrétny dôvod testovania a jeho ciele. Po výsledkoch testovania si urobme plán zapracovania zmien a stanovme si deadline. Martinine skúsenosti s užívateľským testovaním ju priviedli k záveru, že takmer pi každom testovaní sa dozvieme tieto základné podnety na zmeny – príliš malý font textácie na webe, bannerová slepota, nezrozumiteľná terminológia, nejasné podmienky objednávky a webové formuláre, ktoré neohlasujú chybu hneď.

Pútavo na mňa pôsobila prednáška Martina Jenču z Milk Studio. Martinova prezentácia sa niesla v duchu hesla Brand is the type – Písmo je samotnou značkou a venovala sa dôležitosti výberu písma pre web. Podal nám praktické rady o tom ako udržať web pod jedným vizuálnym textovým štýlom a zároveň mať na webe obsah, ktorý sa nezlieva a zaujme. Ukázal nám viaceré možné zdroje výberu písma pre web. Pri textácii webu by sme do jedného riadku mali písať 45 – 75 znakov a text na webe neodporúča zarovnávať do bloku tak ako to vídame v printových médiách.
IMG_20141119_113144

Tobias Gebauer, webdizajnér a freelancer z Nemecka nám načrtol trendy vo webdizajne pre rok 2015. Podľa Tobiasa od roku 2011 vládne webdizajnom koncept responzívneho webu. Na budúci rok sa hlavné stránky webov podľa neho budú uberať skôr minimalistickou cestou jedného väčšieho pútavého obrázka a 1-2 výstižných viet. Stále viac webových projektov sa bude prezentovať prostredníctvom microsite. Animácie a off-canvas navigačné menu sú podľa Tobiasa pre rok 2015 vyhliadkovo tiež v trende.

V bloku Bezpečnosť webových aplikácií som si pozrela prednášku freelancera Michala Špačeka o HTTPS. Podľa Michala je v bezpečnosti webu protokol SSL už mŕtvy a nahrádza ho TLS (transport layer security). Vysvetlil nám dôležitosť bezpečnostných certifikátov pri ochrane užívateľských dát. Michal odporúča používať tzv. EV certifikát (extended verification), ktorý je jednoducho rozpoznateľný od iných typov certifikátov zeleným odlíšením názvu prevádzkovateľa webu v príkazovom riadku.

Liz Rutgersson z Periscopixs vo Veľkej Británii sa s nami podelila o svoje poznatky z display reklamy. Ponúkla pohľad na to ako sa reklama vyvíjala v tomto roku a aké sú očakávané trendy pre budúci rok. Pozornosť sa okrem iného bude sústreďovať na dynamickú kreativitu, attribution marketing – procesy vedúce k rozpoznaniu akcií užívateľa ktoré prispievajú k dosiahnutiu želaného výsledku a jasné zameranie na publikum (zákazníka).

Zahraniční spíkri sú vždy veľkým spestrením konferencií. Prinášajú a predávajú nám nové myšlienky a pohľady. DailyWeb 2014 bola konferencia s príjemne strávenými chvíľami medzi odborníkmi z oblasti tvorby a použiteľnosti webu a inšpiratívnym prínosom pre každého prítomného (nielen) marketéra.