Inštalácia ďalších rackov v DC TOWER

Už pred 14 mesiacmi sme presťahovali svoje dátové centrum do DC TOWER Českých Radiokomunikácií. Rok nie je v oblasti služieb dátových centier dlhá doba, ale už teraz môžeme vysledovať a popísať základné rysy tejto spolupráce.

Nezaznamenali sme žiadny výpadok, ani na chladení, ani na napájaní. České Radiokomunikácie veľmi trpezlivo vnímajú naše potreby a vyhovujú našim požiadavkám. Výborným príkladom je to, že nám opakovane umožnili nazrieť do technologického non-IT zázemia DC TOWER. A nie len nám, ale i našim zákazníkom alebo kolegom zo sesterských a materskej spoločnosti. Boli sme veľmi radi, keď sme mohli naše nadšenie z poskytovaných služieb zdieľať! Jedným z vrcholov našej spolupráce bola naša priama účasť na ostrom teste diesel agregátov, ktoré pracovníci Českých radiokomunikácií robia pravidelne každých štrnásť dní.
racky_DC_TOWER

Spoločne zvyšujeme efektivitu dátového centra, my dodržiavame prísne princípy zaslepovania voľných pozícií v rakoch, České Radiokomunikácie oddelili teplé a studené zóny u všetkých zákazníkov v našej dátovej sále, investujú do modernizácie chladenia i napájania. Výsledkom je ďalšie zlepšovanie prevádzkových podmienok, ktoré pre nás neznamenalo zvýšenie nákladov, ale naopak dosiahnutie prevádzkových úspor 11 %! Zlepšovanie sa prejavuje i v detailoch, akými sú napríklad pridané teplotné čidlá, hlásič otvorených dverí do studenej uličky alebo nové protipožiarne dvere v dátovej sále, ktoré naviac podľa metodiky NBÚ zodpovedajú bezpečnostnej triede 3. České Radiokomunikácie ďalej rozširujú využiteľné priestory, zaviedli biometriku pre ďalšie posilnenie bezpečnosti a pracujú na zobrazovaní dôležitých parametrov služieb (teplota, vlhkosť, príkon, spotreba) do zákazníckeho portálu.

Zdá sa, že sa táto výborná symbióza vypláca a spoločne rastieme. Za zvýšenou „konzumáciou“ našich technológií v dátovom centre sú hlavne úspešné predaje serverových riešení a neobmedzeného webhostingu. Aktuálne preto rozširujeme naše technológie o dva nové racky. Umiestnili sme ich na miesto, ktoré bolo pôvodne rezervované pre prídavné chladiace jednotky, ale chladenie je v DC viac ako dostatočné, teda tieto voľné pozície využijeme pre naše technológie. Inštalácia nebola vôbec jednoduchá, museli sme čiastočne rozobrať (a opäť zložiť) klietku susedného zákazníka a jeden z rackov musel byť pred inštalácoou rozpolený a následne zmontovaný, pretože inak by sme sa s novými rackmi na voľné pozície vôbec nedostali. Ako dlho nám tieto dva nové racky vydržia? Paradoxne veríme, že príliš dlho nie a pomaly sa začíname obzerať po novovybudovaných dátových sálach, kam sa budeme ďalej rozrastať.

Príspevok pripravil Zdeněk Brůna, technický riaditeľ ACTIVE 24.