ACTIVÁCI – vývojár Petr

Kto stojí za prácou na jednotlivých oddeleniach v ACTIVE24? Kto sa stará o to aby ste s našimi službami boli spokojní? Spoznajte nás bližšie v novom cykle príspevkov o našich kolegoch ACTIVÁCI.

Dnes spoločne nahliadneme do zákulisia našej firmy a predstavíme vám mladého kolegu Petra de Giera, ktorý u nás pracuje na pozícii vývojára a vo svojom voľnom čase sa venuje deťom postihnutým autizmom. Teraz zadarmo vyvíja webové stránky pre organizáciu APLA, konkrétne zajic.apla.cz, ktorá má u ACTIVE 24 sponzorovaný hosting.

Peter, ako dlho pracuješ u ACTIVE 24 a je to tvoja prvá práca?

Čoskoro to budú dva roky, čo som nastúpil. Je to moje prvné zamestnanie na pozícii softwarového vývojára, predtým som robil programátora CNC obrábacích strojov.

Vo svojom voľnom čase sa venuješ deťom s poruchou autistického spektra, ako si sa k tomu dostal?

K deťom s PAS (poruchou autistického spektra) som sa dostal prostredníctvom svojej partnerky, ktorá v organizácii APLA (Asociácia pomáhajúca ľuďom s autismom) dochádzala na povinnú prax v rámci jej štúdia psychológie. Keď mi rozprávala o skúsenostiach s týmito špeciálnymi ľuďmi, veľmi ma to zaujalo. Začal som uvažovať, ako by som mohol skĺbiť znalosti, ktoré som sa naučil počas svojho štúdia softwarového inžinierstva na ČVUT v Prahe s poznatkami o tejto vývojovej poruche. Tiež som mal príležitosť zúčastniť sa prímestského tábora, kde sa ma ujala vtedy vedúca voľnočasových aktivít, teraz vedúca Záujmového Integračného Centra, Mgr. Dana Cejpková. Po veľmi dobrej skúsenosti, a snáď môžem povedať že na oboch stranách, sa pani Cejpková stala externou vedúcou mojej bakalárskej práce, ktorá sa zaoberá použiteľnosťou mobilných aplikácií zameraných na túto cieľovú skupinu.

V čom spočíva práca s deťmi s PAS?

Asi ako u tých “normálnych” v trpezlivosti a umení počúvať. Je samozrejme potrebné k postihnutému jedincovi pristupovať individuálne, ak chceš byť asistent, musíš dobre poznať svojho klienta, jeho potreby, záľuby, úzkosti a spôsob, ako ho motivovať. Tiež je dôležité mať pripravené scenáre, ako riešiť krízové situácie a tým predchádzať eskalácii problému. Každý problém, nech sa prejavuje akokoľvek, má určitú príčinu, ktorá nemusí byť na prvý pohľad vidieť a klient ti nemusí nič povedať. Od teba ako od asistenta potom klient očakáva pomoc pri riešení takejto situácie, s ktorou si nevie poradiť.

Rád by som ešte podotkol, že by človek, ktorý sa rozhodne pracovať s týmto typom ľudí, nemal očakávať vďačnosť, či už od detí alebo rodičov. To, k čomu by malo dôjsť, je vzájomný rešpekt, ten je totiž omnoho dôležitejší.

Môžeš nám teraz viac priblížiť webový projekt, na ktorom pracuješ?

Webový projekt sa volá „ZAJAC“, rovnako akoo projekt, ktorý sa web snaží prezentovať. Ide o jednoduchú stránku, kde sa rodičia či záujemcovia o dobrovoľnícku službu môžu dozvedieť dôležité informácie spojené so záujmovým integračným centrom. ZAJAC má za cieľ vytvoriť prostredie, kde sa môžu deti s miernejšou formou PAS integrovať do spoločnosti, a to už od tej chvíle, kedy si deti začínajú vytvárať sociálne väzby so svojim okolím. Ďalej spoločne s Danou Cejpkovou a ACTIVE 24 pripravujeme interný systém podporujúci prácu dobrovoľníkov a rodičov s integračným centrom.

Čo ti práca u ACTIVE 24 dáva?

Dáva mi priestor na rozvíjanie sa v práci, ale i po ľudskej stránke. Mám nastavené osobné ciele, ktoré mi umožňujú priniesť do firmy vlastné navrhnuté inovácie. Som súčasťou veľmi silného tímu. To sa mi na mojej práci páči, a preto sa málokedy stáva, že sa do práce neteším.

Nájdeš si ešte čas i na nejaké koníčky?

Väčšina koníčkov sa odvíja od informačných technológií, takže „drtím“ PC hry, hlavne z dielne spoločnosti Blizzard a tiež som dostal novinku Watchdogs. Väčšinu času ale trávim s priateľkou, s ktorou cestujeme, zatiaľ len po Európe. Naposledy sme boli navštíviť mojich príbuzných v Holandsku.

Ďakujeme Petrovi za rozhovor. Kolegovia, ktorí s Petrom spolupracovali na nejednom projekte hovoria, že vždy nad vecami uvažuje z niekoľkých uhlov a dokáže všetko veľmi rýchlo a s nadhľadom riešiť.