Špičkové Dátové centrum? Máme!

V ACTIVE 24 sa snažíme poskytovať služby na tej najvyššej úrovni a preto si na spoluprácu vyberáme tých najkvalitnejších partnerov. Prevádzkovanie dátového centra je pre nás kľúčové a preto sú naše servery umiestnené v CE Colo (predtým Sitel), ktoré patria ku špičke nielen v ČR, ale i v Európe. V čom je sila CE Cola nám pri rozhovore prezradil obchodný riaditeľ Marius Marcolla.

V čom spočíva všeobecne kvalita dátového centra?
Kvalita Dátového centra je daná súborom parametrov zaisťujúcich spoľahlivosť a bezpečnosť pre zariadenia zákazníka umiestnené v dátovom centre. Základnými prvkami sú preto prirodzene napájania, chladenie, fyzická bezpečnosť (napr. počet zón pre vstup do priestorov serverov), nemenej dôležitou je ale pre dátové centrum i spoľahlivosť telekomunikačných okruhov.

Aké sú parametre podľa ktorých sa DC rozdeľujú?
Existuje niekoľko inštitúcií, ktoré sa zaoberajú certifikáciou a posudzovaním kvality dátových centier. Najznámejší je pravdepodobne Up-time inštitút, ktorý rozdeľuje Dátové centrá medzi tzv. TIER 1 (najjednoduchšie) – TIER 4 (najkvalitnejšie). Je to posúdenie základných parametrov, ktoré má DC obsahovať.

A ako je na tom CE Colo s ohľadom na zmienené parametre?
Pokiaľ ide o hodnotenie podľa Up-time inštitútu, tak sa ohodnocujeme na lepšiu 3, ktoré niekdy označujeme 3+. To je ale hodnotenie vlastného dátového centra. Pokiaľ ide napr. o parametre množstva a kvality telekomunikačných služieb v našom Dátovom centre od jednotlivých operátorov, tak si myslím, že nemáme v ČR konkurenciu.

Do akej miery je táto kvalita dôležitá pre zákazníkov?
V súčasnej dobe stále viac. Trendom ale je, že si veľkí zákazníci certifikujú dátové centrum sami. V praxi to vyzerá tak, že príde od zákazníka skupina technikov, ktorá 2-3 dni dátové centrum v podstate fyzicky audituje. Táto prehliadka je vždy veľmi komplexná.

Takže patríte medzi špičku v republike? Aká je situácia na trhu, povedzme i vrámci Európy? Dokážete sa prirovnať?
V ČR rozhodne patríme k najkvalitnejším verejným poskytovateľom týchto služieb. V strednej Európe je možné nájsť 2-3 dátové centrá podobnej kvality a v celoeurópskom hodnotení patríme podľa môjho názoru k lepšiemu priemeru.

Aké sú kľúčové služby pre DC a ako sú u vás zaistené?
Energetická a chladiaca časť sú kľúčovými „dielčími službami“. U nich platí, že v týchto systémoch nesmie nastať tzv. Single point of failure. Inými slovami, systémy sú navrhnuté tak, že jednotlivá chyba zariadenia neohrozuje ani neobmedzuje akýmkoľvek spôsobom prevádzku zákazníckeho zariadenia. Prakticky teda do stojanu zákazníka vedú dva energetické prívody, z dvoch samostatných napájacích vetví. Každé zariadenie je naviac inštalované v tzv. N+1 mode, čo znamená, že na plnú kapacitu danej časti je vždy inštalované jedno zariadenie naviac pre prípad výpadku alebo údržby. Rovnako tak i chladenie každej miestnosti je zaistené dvoma prepínateľnými vetvami apod.

Ale to samozrejme k úplnej spokojnosti Vašich klientov nestačí. Čo ďalej zaisťujete a ako?
K základnej službe umiestnenia zariadenia ponúkame napr. už spomínané prepájanie medzi zákazníkmi alebo službu tzv. remote hands. Naši technici pracujú v dátovom centre v neprestajnej prevádzke a preto sú schopní robiť jednoduché operácie pre zákazníkov na serveroch alebo zariadeniach v podstate kedykoľvek. Ide o jednoduché reštarty či rekonfigurácie, fyzické prepojenie okruhov apod.

A kto sú Vaši zákazníci?
Máme niekoľko typov zákazníkov. Máme tu telekomunikačných operátorov, a to ako národných tak aj medzinárodných, lokálnych poskytovateľov internetu, ktorí u nás nakupujú konektivitu, ďalším segmentom sú firmy typu ACTIVE24 poskytujúce serverhostingové služby. Veľkým segmentom sú korporátne firmy z rôznych oblastí, finančné inštitúcie, predajné reťazce, špedičné firmy.

Ako vnímate u Vás pojem “Green IT”, čo to pre Vás znamená?
Green IT je pre mňa nejednoznačne špecifikovaný pojem, pod ktorým si predstavujem v našom prípade obzvlášť tzv. účinnosť dátového centra. Je to tzv. Power efficiency coeficient, ktorý udáva pomer energie spotrebovanej zákazníkom, k celkovému príkonu dátového centra. My sme tento pomer zlepšili v posledných dvoch rokoch z hodnoty cca 2,2 na hodnotu 1,8. Udáva sa, že vo svete sa dnes stavajú dátové centrá s hodnotou 1,35. U nich samozrejme je otázkou, kde sú postavené. Pokiaľ postaví niekto DC za polárnym kruhom, nespotrebuje na chladenie veľa energie.

Prevádzkovanie DC máte evidentne v malíčku, môžete nám ešte povedať, aké máte plány do budúcnosti, aké sú v prevádzkovaní DC trendy?
Hlavným trendom je samozrejme úspora energie. Vzhľadom na to, že naše DC bolo navrhnuté pred 12-timi rokmi. My sa môžeme po rekonštrukcii chladenia plánovanej na budúci rok, dostať k PUE cca 1,6. To sa domnievam bude pre nás asi maximum.
Ďalším rastúcim trendom je zvýšenie fyzickej bezpečnosti, kde taktiež pripravujeme niektoré drobné vylepšenia.

Ďakujeme pánovi Marcollovi za poskytnutý rozhovor.