Superstránka – stačí doména a ste na webe

Po prvom roku prevádzky máme tú možnosť ohliadnuť sa na začiatok projektu Superstránka a vyhodnotiť, do akej miery sa potvrdili naše predpoklady a do akej si svoju službu užívatelia posunuli vlastným smerom. Príspevok pripravila produktová manažérka služby Superstránka Martina Pohořelická

Chceli sme dať širokej slovenskej a českej internetovej verejnosti k dispozícii nástroj, pomocou ktorého si môže ktokoľvek celkom slobodne a bez pomoci vytvoriť vlastnú webovú stránku. Predpokladali sme, že šance na úspech takejto služby budú vyššie keď bude zadarmo, a preto ju teda zadarmo ponúkame.

Základnou pridanou hodnotou Superstránky oproti iným možnostiam tvorby vlastného webu, je aktivácia na jedinečnej a nezameniteľnej adrese – vlastnej doméne. Užívatelia môžu pre tento účel použiť akúkoľvek doménu, ktorú si zaregistrovali v minulosti alebo si môžu za štandardnú cenu objednať novú doménu priamo k Superstránke. Registrácia domén prebieha v centrálnych národných alebo nadnárodných registroch a je spoplatnená, preto i my musíme registráciu domény, jej sprostredkovanie, hostovanie v nameserveroch a nutnú údržbu, aspoň minimálnym spôsobom spoplatňovať, ak majú mať poskytované služby dostatočnú úroveň a zákazník istotu, že je o jeho majetok (doménu) dobre postarané v súčasnosti i do budúcnosti.

Pri vytváraní konceptu produktu bola na stole rada otáznikov a riešili sme dilemu, na ktoré vlastnosti produktu má byť kladený najväčší dôraz. Napríklad: je pre užívateľov dôležitejšia možnosť nahrávať vlastné pozadie alebo sa máme zamerať na široký výber defaultných obrázkov, aby klient nemusel loviť vo vlastnom fotoalbume?

Môže nás tešiť, že sa produkt v podobe, v ktorej sme ho verejnosti predložili, stretol s pozitívnym prijatím. Z výsledkov priebežného monitoringu Superstránok, ktoré naši užívatelia vytvorili, môžeme pomaly robiť prvé závery.

Medzi viac ako 2000 klientami, ktorí Superstránku vyskúšali, sa najčastejšie objavujú nasledujúce skupiny, zo štruktúry ktorých vyplýva, že ide o službu takmer pre každého:

  • Prevádzkovatelia živností v oblasti služieb (poradenstvo, pohostinstvo, kozmetické, kadernícke a masážne salóny, autoservisy, design apod.)
  • Verejné organizácie a iniciatívy, zastrešujúce najčastejšie kultúrne, športové, politické a chovateľské aktivity
  • Obchodné spoločnosti – často pomocou Superstránky vytvárajú na alternatívnych doménach produktové mikrostránky
  • Voľné profesie (fotografovia, prekladatelia, textári, hudobné kapely)
  • Súkromné – osobné, rodinné i zvieracie profily
  • Nielen škála užívateľov, ktorých Superstránka oslovila, ale i vytvorené weby, sú tak rôznorodé, ako len môžu byť. Potvrdzuje sa nám tým predpoklad, že pre užívateľov je dôležitejšia možnosť vzhľad (predovšetkým farbu a pozadie) webu ľubovoľne modifikovať, tak aby výsledok maximálne korešpondoval s individuálnymi predstavami alebo požadovaným firemným štýlom.

    V priebehu prvého roka prevádzky sme urobili radu drobných inovácií ako napríklad radenie podporovaných odkazov, možnosť individuálneho premenovania záložky Životopis, vkladanie telefónneho čísla do kontaktov v zjednotenom štýle a po novom taktiež službu Mixcloud pre hudobných nadšencov a DJov.

    Chceli by sme, aby sa Superstránka dostala do povedomia ešte širšej verejnosti a dúfame, že súčasní spokojní užívatelia budú pre jej budúcnosť tou najlepšou reklamou. Máte vlastné návrhy, akým smerom vývoj Superstránky ďalej smerovať? Aké ďalšie prvky alebo možnosti jej podľa vás teraz chýbajú? Budeme radi, ak nám napíšete na marketing@active24.sk.