Podporujeme budúcich ajťákov

Okrem prevádzkovania kvalitného webhostingu sa občas snažíme i o niečo iné, napríklad o podporu mladej IT generácie. Preto sme sa po partnerstve s klubom Silicon Hill rozhodli spolupracovať i s najmladšou fakultou Českého vysokého učení technického – Fakultou informačných technológií. Veď taktiež mnohí z nás v ACTIVE 24 vyštudovali niektorú z fakúlt tejto univerzity a vďačíme jej teda za mnohé.
V tomto roku sme tak pre FIT usporiadali deň otvorených dverí v našom dátovom centre, v máji Tomáš Hála prednášal na jednom z informatických večerov a v letných mesiacoch sme fakulte predali sponzorský dar – 6 fyzických serverov, ktoré nám tu ostali po virtualizácii. Ďalej pre študentov zadarmo prevádzkujeme VPS Full Control Profi – Linux. Podľa všetkého sa zdá, že naša podpora padla na úrodnú pôdu:

“Vážený pane řediteli,
chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za poskytnutí sponzorského daru ve
formě hardwarového vybavení do naší serverovny. Vámi poskytnuté servery jsou již téměř všechny využity a pomohou naší fakultě zatraktivnit výuku v následujících semestrech. Sloužit budou zejména pro další rozvoj našeho privátního cloudového řešení nebo pomohou při studiu hardwarové architektury serverových technologií. Velice si cením Vaší podpory vzdělání v oblasti IT a těším se na další spolupráci.

S přátelským pozdravem,
Pavel Tvrdík
děkan FIT ČVUT”

Aj my sa tešíme na ďalšiu spoluprácu a veríme, že sa na FIT urodí mnoho šikovných IT odborníkov!


Príspevok pripravil Zdeněk Brůna, technický riaditeľ ACTIVE 24