Novinky v Zákazníckom centre a technické inovácie

Pripravili sme niekoľko vylepšení ovládania našich služieb v Zákazníckom centre a technických noviniek, o ktorých by sme sa s vami radi podelili.

Po novom si môžete v našom Zákazníckom centre zmeniť východiskový identifikátor držiteľa doménového mena pre nové registrácie .CZ domén.

V menu „Informácie o užívateľovi“ v sekcii „NIC.CZ ID“ nájdete aktuálne nastavenie identifikátora držiteľa .CZ domén, ktoré môžete zmeniť kliknutím na položku „Editovať“ a prepísaním súčasného identifikátora alebo doplnenia nového v danom poli v sekcii „NIC.CZ ID“ (viď Nápoveda).

Ďalšou novinkou je Sťahovanie záloh MySQL databáz, ktoré je teraz rýchlejšie a jednoduchšie a všetko sa dá zariadiť zo Zákazníckeho centra.

V sekcii Virtuálne servery, kliknutím na ikonu MySQL a voľbou „zálohy“ je možné si stiahnuť ľubovoľnú zálohu, ktoré sú pravidelne každú noc vytvárané.
Tieto zálohy sa vytvárajú automaticky, sú udržiavané približne 1 mesiac spätne za každý deň a sú ukladané na vyhradený zálohovací server spoločnosti ACTIVE 24 – nezaberajú teda žiadnu kapacitu z objednaných služieb u ACTIVE 24.

Technické inovácie

Aplikačný server
Vylepšili sme službu Aplikačné servery, o ktoré je stále väčší záujem. Po novom je možné zabezpečenie dát na serveri pomocou šifrovacieho programu TrueCrypt. Toto zabezpečenie ponúka istotu, že k dátam na serveri sa dostane len vlastník servera. Ďalej taktiež ponúkame inštaláciu antiviru od spoločnosti Symantec.

Zmena topológie siete, upgrade hlavných sieťových prvkov
V nasledujúcich týždňoch máme v pláne previesť niekoľko zásadných zmien v našej sieťovej infraštruktúre. Zabezpečili sme úplne nové CORE switche, ktoré využijeme pri zmene topológie z kruhu na dvojitú hviezdu, čo zvýši priepustnosť a stabilitu siete. K prepojeniu bude dochádzať postupne a nebude mať žiaden znateľný vplyv na prevádzku našich služieb. Ďalej dokončujeme výber nových routerov, ktoré by sme radi sprevádzkovali začiatkom tohto leta. Našim cieľom je v tomto prípade pripraviť naše hraničné sieťové prvky na neustále rastúcu dátovú prevádzku (prechod z 1 Gbps na 10 Gbps) alebo zvýšiť našu odolnosť voči DDoS.

Prepojenie celého dátového centra na nové napájacie okruhy
Minulý týždeň sme dokončili prepojenie všetkých našich zariadení v našom primárnom dátovom centre CE Colo (Sitelu) na nové napájacie okruhy. Vzhľadom na takmer výhradné využívanie dvoj-zdrojových zariadení a celkovej vysokej redundancii našej platformy ste túto akciu pravdepodobne nijako výrazne nepocítili. Po novom máme lepší prehľad o skutočnej spotrebe elektrickej energie nášho dátového centra a budeme tak môcť lepšie vyhodnocovať svoje snaženie o prevádzku „zeleného IT“.

IPv6
Dňa 8.6.2012 sa koná už druhý ročník dňa IPv6. ACTIVE 24 sa ho opäť aktívne zúčastní. Na tento deň plánujeme ďalšie rozšírenie podpory IPv6 na našich službách. Tou najvýznamnejšou zmenou bude automatické zakladanie všetkých nových webhostingov v režime dualstack, teda tak, že budú dostupné tak na IPv4 ako aj na IPv6 a zároveň spätná aktivácia dualstack režimu na všetkých weboch, ktoré sú vrátane DNS hostované na našom zdieľanom hostingu. Doteraz bola aktivácia IPv6 len voliteľná, po novom pôjde o implicitné nastavenie s možnosťou deaktivácie.