ACTIVE odovzdával skúsenosti študentom

Vrámci nášho partnetsva so Silicon Hill, najväčším klubom Študentskej únie ČVUT, sme v piatok 18.3. 2011 usporiadali ACTIVE FEST, kam zavítala dvadsiatka študentov najvýznamnejšej technickej univerzity v republike. Naviazali sme tak voľne na dve exkurzie do nášho dátového centra, ktoré sme pre študentov zorganizovali na prelome rokov 2010 a 2011.

Akciu sme poňali ako zoznámenie s prácou našich ľudí, snažili sme sa predať praktické skúsenosti s využívaním konkrétnych technológií a ich vplyvu na chod hostingovej firmy. Predstavili sme základné princípy fungovania zákazníckej podpory, vhliadli sme spoločne do zákulisia interného vývoja a rozhliadli sme sa v oblasti správy Linux i Windows systémov. Séria interaktívnych prednášok prešla plynule do technického workshopu, kde sme sa detailnejšie venovali napríklad problematike zavádzania DNSSECu, popisom fungovania našej e-mailovej platformy, zabezpečením hostingovej platformy, princípmi riadenia projektov v našom prostredí alebo využitia virtualizácie na našej hostingovej platforme.

Skutočnú otvorenosť sme podtrhli krátkou exkurziou do zákulisia firmy, kde študenti obdivovali organizovanosť našej zákaznickej podpory alebo príjemnú atmosféru vo firme ako celku.

Pozornosť, aktivita a odbornosť otázok všetkých študentov bola pre nás všetkých milým prekvapením. Preto pevne veríme, že sa nám podarí na túto akciu v blízkej dobe nadviazať. Pozitívne hodnotenie akcie priamo účastníkmi a neutíchajúca diskusia po skončení nás k tomu priamo zaväzuje.