WordPress, Joomla, Drupal? Ktorý redakčný systém je najlepší?

Vybrať najvhodnejší redakčný systém pre vytvorenie a správu webu nie je ľahká úloha. Výber bude záležať od cieľov, ktorý majú webové stránky napĺňať, na skúsenostiach tvorcu a správcu stránok a určitou mierou taktiež na rozpočte celého projektu.

Pravdepodobne sa budeme rozhodovať medzi dostupnými open-source riešeniami, najčastejšími z nich sú redakčné systémy WordPress, Joomla a Drupal. Platí to aj v globálnom meradle aj na slovenskom trhu. Hlavnou prednosťou všetkých 3 uvedených systémov je to, že je možné ich používať zadarmo. Naviac všetky systémy sa neustále vyvíjajú a prispôsobujú požiadavkám užívateľov.

Čo ešte majú tieto 3 systémy spoločné? Základná funkčnosť redakčného systému je vždy obsiahnutá v úvodnej inštalácii každého systému. Ďalšiu funcionalitu je potom možné pridávať. K dispozícii sú najrôznejšie pluginy a doplnky – niekdy zadarmo, inokedy platené. Tieto dopĺňajú požadované funkcie do systému. Nedá sa preto povedať, že ktorýkoľvek zo spomínaných redakčných systémov je lepší či univerzálnejší, vždy záleží na kontexte, v akom sa bude systém používať.

Drupal – výhody:
• zrejme najpoužívanejší systém z uvedenej trojice
• vhodný pre rozsiahle a informačne bohaté weby
• umožňuje vytvárať komplexnú kategorizáciu obsahu
• obsahuje mnohé z funkčností sociálnej siete

Drupal – nevýhody:
• nutná pokročilá znalosť vývoja webu a programovania

Joomla – výhody:
• funkčne hodnotný systém pri zachovaní užívateľskej prívetivosti
• vhodný i na väčšie webové projekty
• dobrá dostupnosť dodatočných vzhľadov – vizuálnych šablón webových stránok

Joomla – nevýhody:
• nutná určitá znalosť vývoja pre web
• nie je vhodný pre tie najrozsiahlejšie webové projekty

WordPress – výhody:
• funkčne dobre vybavený systém
• dôraz na užívateľskú prívetivosť
• nutná len základná znalosť práce s internetom
• jednoduchá rozšíriteľnosť systému pomocou tzv. pluginov a prídavných vzhľadov

WordPress – nevýhody:
• vhodný skôr pre jednoduchšie webové prezentácie a blogy

Všetky uvedené redakčné systémy je možné úspešne prevádzovať na webhostingu a multihostingu od Active 24. Ďalšie detaily ohľadom inštalácie systému sa môžete dozvedieť v nápovede:

Redakčný systém Drupal – požiadavky a inštalácia
Redakčný systém Joomla – požiadavky a inštalácia
Redakčný systém WordPress – požiadavky a inštalácia