Nové pravidlá .sk domény vstúpili do platnosti

Začiatkom septembra 2017 vstúpili do platnosti nové pravidlá registrácie a správy .sk domény. Oproti starým pravidlám vnášajú do života jej užívateľov a registrátorov viaceré zjednodušenia a novinky. Aké podstatné zmeny postretli .sk doménu za posledné obdobie?

Držiteľom slovenskej národnej domény sa podľa nových pravidiel môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá má doručovaniu adresu (adresu na listinné doručovanie komunikácie) v niektorom z členských štátov Európskej únie, v štáte tvoriacom Európsky hospodársky priestor alebo v členskom štáte Európskeho združenia voľného obchodu. Keď boli v platnosti staré pravidlá, majiteľom .sk domény sa nemohol stať subjekt mimo Slovenska. Často sme preto zaregistrovali .sk doménu pre zákazníka na seba (boli sme vedení ako majiteľ aj registrátor domény). Išlo o tzv. proxy držiteľstvo, ktoré už súčasné pravidlá nepovoľujú.

Staré známe byrokratické postupy, kedy ste museli pred prvou registráciou domény ísť k notárovi sú minulosťou. Proces registrácie .sk domény je teraz plne elektronický. Menej administratívy vás čaká aj pri zmenách, ktoré v zázname o správe domény v registri budete chcieť vykonať.

Doménu .sk si teraz môžete zaregistrovať na jeden až desať rokov. Zjednodušil sa tiež životný cyklus domény.

Centrálny register .sk domény SK-NIC zároveň zmenil svojho majiteľa. Stala sa ním britská spoločnosť CentralNic. Predaj SK-NIC-u bol sprevádzaný nevôľou registrátorov domény a slovenskej internetovej verejnosti. Založili sme spoločne iniciatívu Našadoména.sk, ktorá sa snažila aj formou petície, ktorú podpísalo viac ako 10 000 ľudí, predaj SK-NIC-u zvrátiť a primäť kompetentných zveriť správu .sk domény nezávislej a nezikovej organizácii mimo kontrolu jedného súkromného subjektu s väčšou kontrolou štátu a komunity. Iniciatíva bohužiaľ nebola úspešná a predaj SK-NIC-u do rúk súkromného zahraničného investora napriek našim snahám prebehol.

CentralNic sa podľa tohto zdroja zaviazal, že .sk doménu nebude využívať a propagovať inak ako národnú doménu Slovenska. Nový majiteľ tiež informoval, že plánuje viaceré zmeny. Štát by mal mať právo dozerať nad počínaním registra a dáta z registra sa budú ukladať do štátneho cloudu.

Predaj národnej domény do rúk zahraničnému majiteľovi bez splnomocnenia ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ) je veľmi neobvyklý.

.Sk doména je u ACTIVE24 prístupná za skvelých 5,80 € (6,96 € s DPH). Registračný poplatok domény je o polovicu nižší ako obnovovací poplatok. Oplatí sa preto zaregistrovať si ju na čo najdlhšie obdobie.