Ako predísť strate domény

Zaregistrovali ste si doménu a spokojne na nej prevádzkujete webový projekt. Sú však obsah a použiteľnosť webu jediné starosti majiteľa webu? Starať sa treba aj o udržiavanie doménového mena. Čo sa stane ak doménu zabudnete predĺžiť? Dá sa strate domény kvôli jej nepredĺženiu predísť?

Doménové mená sa registrujú minimálne na ročné obdobie. Niektoré domény je možné registrovať až na 10 rokov. Majiteľ domény musí uhradiť poplatok za predĺženie domény ak o ňu na ďalšie obdobie má záujem. Informáciu o blížiacej sa expirácii domény registrátor posiela asi mesiac vopred na váš kontaktný e-mail v jeho databáze. Upozornenie o blížiacej sa expirácii domény sa posiela opakovane s časovými odstupmi, no ani to nezaručí, že si upozornenie a výzvu na úhradu poplatku za predĺženie všimnete a doména nevyexpiruje. Stáva sa totiž, že sa majiteľ domény do svojej kontaktnej e-mailovej schránky nepozerá pravidelne alebo používa viacero e-mailových adries a neustriehne práve schránku vedenú ako kontaktnú pre jeho doménu.

Čo sa stane ak doménu zabudnete predĺžiť včas?
Ak na expirovanej doméne bežal hotový web, webová stránka vrátane e-mailov k danej doméne prestanú fungovať. U niektorých doménových koncoviek dochádza po expirácii k vyradeniu z DNS záznamov. V tom lepšom prípade na to prídete v krátkom čase, obratom kontaktujete registrátora domény a prevádzkovateľa webhostingu so žiadosťou o riešenie situácie. Ak ste si doménu zaregistrovali len ako svoju značku pre budúcnosť a web na nej nefunguje, nemáte si ako všimnúť, že web kvôli vyexpirovanej doméne nefunguje.

Proces prechodu domény do stavu expirácie sa riadi pravidlami príslušneho registra doménovej koncovky. Ten zvyčajne dáva dostatok časového priestoru na zaplatenie poplatku za predĺženie domény bez sankcií aj po jej expirácii. Poplatok za predĺženie domény je potrebné uhradiť do dňa splatnosti výzvy k platbe za predĺženie domény.

Ušetrite si peniaze – nedovoľte aby sa doména dostala do karantény
Po uplynutí 30 dní od expirácie sa doména môže dostať do karantény, z ktorej je ju možné do niekoľkých dní ešte vyňať. Vyňatie domény z karantény však už môže byť príslušným registrom spoplatnené. Výška poplatku za vyňatie domény z karantény sa nezriedka pohybuje v rozmedzí desiatok až stoviek EUR.

Ako strate domény predísť?
Odporúčame v prvom rade udržiavať kontaktný e-mail pre doménu v databáze WHOIS a kontaktný e-mail v databáze registrátora domény vždy aktuálny a e-mailovú schránku pravidelne kontrolovať. Pre väčší pocit istoty je tu služba Upozornenie, ktorú je možné aktivovať k existujúcej aj novej doméne. Služba Upozornenie vám zaistí, že nezabudnete včas obnoviť registráciu svojej domény na ďalšie obdobie, teda predtým ako expiruje platnosť registrácie. V dostatočnom predstihu vás upozorníme na blížiacu sa expiráciu domény nie len e-mailom, ale v prípade potreby aj telefonicky alebo dopisom. Ak teda prehliadnete upozornenie doručené e-mailom, zastihne vás náš telefonát prípadne dopis. Predídete tak tomu, že si vašu doménu zaregistruje niekto iný napriek tomu, že o ňu máte stále záujem.

Sledovanie dátumu expirácie domény a pravidelná kontrola kontaktnej e-mailovej schránky vám ušetria starosti z prerušenia prevádzky webových služieb, čas aj financie.