Základné aspekty kvalitného webhostingu

Predpokladom bezproblémového fungovania webovej stránky v prostredí internetu je kvalitný a spoľahlivý webhosting. Na ktoré základné aspekty sa pri výbere webhostingových služieb zamerať?

Bezpečnosť na prvom mieste
Úspešný webový projekt funguje na bezpečnom webhostingu. Programátor sa bude na otázku bezpečnosti webhostingu pozerať iste detailnejšie ako bežný užívateľ. Čo by v otázke bezpečnosti malo zaujímať bežného užívateľa? V poslednom období narastá sila a intenzita tzv. DoS (denial of service) útokov, ktorých cieľom je spomalenie až znefunkčnenie internetových stránok. Zaujímajte sa o to ako váš webhoster pristupuje k ochrane svojich serverových služieb pred nechcenými útokmi. Zodpovedný poskytovateľ má vopred pripravené opatrenia a riešenia eliminujúce dopady DoS útokov na služby svojich zákazníkov a venuje veľkú pozornosť budovaniu systému na detekciu a likvidáciu zdroja útokov. Dôsledná príprava na reálne útoky môže prebiehať zapojením do riadených cvičení pri ktorých sa DoS útok simuluje. Cieľom je príprava na DoS útok a odhalenie možnosti zavedenia účinných protiopatrení pred reálnym útokom.

Súčasťou webhostingu sú e-mailové služby. Nikto vo svojej schránke nevidí rád nevyžiadanú poštu. Ako sú vaše e-maily chránené pred spamom? Úroveň filtrácie nevyžiadanej pošty je možné nastavovať v administračnom paneli. Greylisting  je metóda boja proti spamu, ktorá dokáže odmietať spam s vysokou účinnosťou. Prvý pokus o doručenie emailu poštový server odmietne a odosielací stroj informuje, aby to skúsil opäť o chvíľku. Nástroje, ktoré spammeri používajú, rozosielajú poštu na milióny emailových adries. Zväčša nedokážu v tomto množstve kontrolovať, či sa každý odoslaný email v poriadku doručil a tak sa po dočasnom odmietnutí nikdy nepokúsia email opäť doručiť. Regulérne poštové servery email po dočasnom odmietnutí opakujú stále dookola, pokiaľ nedostanú potvrdenie, že bol v poriadku prijatý.

DKIM je technika, ktorá pomocou asymetrického šifrovania dokáže zaručeným spôsobom overiť, či bol konkrétny e-mail, vrátane jeho nezmeneného obsahu zaslaný z konkrétnej domény.
Šifrovanie pošty pomocouSSL – SSL protokol (Secure Socket Layer) je jednou z najbežnejších metód zaistenia bezpečného prenosu dát, pri ktorej dochádza pomocou digitálnych certifikátov ku zašifrovaniu komunikácie medzi klientom (webovým prehliadačom, e-mailovým klientom) a serverom. Užívateľ má tak istotu, že server ktorému odosiela dáta, je skutočne server, ktorý zamýšľal navštíviť, a predávané dáta nemôžu byť zneužité treťou stranou. Bezpečný a dôveryhodný web má teda nainštalovaný na hostingu SSL certifikát.

Antivírusová ochrana elektronickej pošty je samozrejmosťou. Všetky prichádzajúce e-maily vrátane príloh a archívov sú chránené pred počítačovými virusmi. V prípade nájdenia nakazeného súboru sa e-mail zašle späť odosielateľovi pošty a adresát je informovaný o tom, že v správe bola nájdená infekcia.

Dostupnosť a stabilita
Každý majiteľ webového projektu túži po tom, aby jeho webová stránka bola pre návštevníkov prístupná bez výpadkov. Webhosting funguje stabilne len za predpokladu, že webhoster používa značkový a špičkový hardware, aplikácie a sieťové prvky na svojich serveroch. Dáta na serveroch musia byť pravidelne zálohované vrámci primárneho clustera a pravidelne preklápané na sekundárny cluster, ktorý je pripravený pre poskytovanie dát v prípade problémov s primárnym clusterom.

Zdroje záložného napájania serverov majú svoje opodstatnenie v prípade nečakaného výpadku elektrickej energie. Váš web tak bude bežať aj v prípade, že dôjde k výpadku elektrickej energie v lokalite umiestnenia serverov webhostera. V prípade technický problémov má dobrý webhoster zabezpečenú non stop službu svojich administrátorov, ktorí v prípade potreby zasiahnu a problém vyriešia do niekoľkých minút.

Dokáže webhoster garantovať kvalitu a dostupnosť svojich služieb? Štandardom dobrých hostingov je uptime na úrovni 99,9%. V prípade, že uptime služieb je nižší ako definovaný štandard, môžete získať garanciu vrátenia peňazí. Čím vyššie a lepšie webhostingové riešenie využívate, tým by kritériá kvality mali byť prísnejšie. Výpadky do niekoľkých jednotiek minút mesačne sú tolerovateľné. V prípade opakujúcich sa výpadkov zvážte zmenu poskytovateľa.

Variabilita webhostingu
Váš webhosting by mal vedieť rásť spolu s vašimi plánmi. Zo zdieľaného webhostingu môžete chcieť časom prejsť na zložitejšie serverové riešenie. Jednotlivci a menší podnikatelia spravidla siahajú po zdieľanom webhostingu, kde sú na fyzickom serveri umiestnené desiatky až stovky virtuálnych serverov rôznych majiteľov webových stránok. Populárny je multihosting, ponúkajúci hostovanie viacerých samostatných domén vrámci jedného balíčka. Majitelia veľkých internetových obchodov, diskusných fór, informačných a spravodajských serverov hľadajú stabilnejší a rozsiahlejší webhosting. Špičkový poskytovateľ webhostingu má pre vás pripravené aj riešenia vyžadujúce vysoké štandardy webhostingu ako prenájom a správa virtuálnych serverov, dedikovaných serverov alebo aplikačných serverov. Pravidelný upgrade najnovších dostupných verzií jednotlivých komponentov a technológií webhostingu by mal byť samozrejmosťou.

Administračné rozhranie – control panel
Vyhovuje vám online rozhranie poskytovateľa pre správu webhostingu po dizajnovej a funkčnej stránke? V online rozhraní pre správu webhostingu máte možnosť aktívnej samostatnej administrácie a nastavovania parameterov webhostingu. Štandardom je zakladanie a údržba e-mailových schránok na doméne, správa databáz, virtuálnych serverov, editácia DNS záznamov a ovládanie doplnkových služieb ako napr. inštalácia redakčných systémov na jedno kliknutie a inštalácia doplnkových pluginov. Výhodou je možnosť flexibilného prenastavovania diskového priestoru.

Zákaznícka podpora
Z času na čas môžete potrebovať konzultáciu a pomoc zákazníckej podpory. Technická linka podpory má fungovať nonstop. Systematicky školení operátori vám poradia v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu počas celého roka. Seriózna spoločnosť sleduje a vyhodnocuje prácu svojej technickej podpory na pravidelnej báze, aby zákazník dostal uspokojivú podporu. Zákazníci využívajúci vyššie serverové riešenia mávajú možnosť komunikácie priamo s administrátormi systému.

Webhosting na skúšku
Špičkový webhoster svojim službám verí a ponúkne vám svoj webhosting bezplatne na skúšku. Vyskúšate si tak administračné rozhranie webhostingu, jeho stabilitu, rýchlosť a spoľahlivosť. Testovacie obdobie webhostingu sa môže pohybovať od štrnástich dní po jeden mesiac.

Kvalita niečo stojí alebo riziká free hostingu
Webhosting zadarmo nezaťaží váš rozpočet pri jeho zriadení, v konečnom dôsledku ním však môžete stratiť. Free hostingy nemávajú vysoké kvalitatívne štandardy prevádzky a preto je tu väčšie riziko nefunkčnosti služieb. Výpadky hoci aj na pár minút denne môžu znamenať vysoké výpadky príjmov vášho webu alebo internetového obchodu. Radíme preto ísť cestou priplatenia si za kvalitný hosting. Ochránite sa tým pred výpadkami príjmov v dôsledku nefunkčnosti webu.