Piatkový Junior Internet. Nové priestory a pohodová atmosféra.

Osmy ročník súťažnej konferencie Junior Internet sa minulý piatok konal v úplne nových priestoroch Fakulty Informatiky a Informačných technológií STU v Bratislave. Atmosféra konferencie bola uvoľnená, neformálna a veľmi príjemná. Na konferencii sme sa zúčastnili nielen ako poslucháči súťažných prezentácií ale aj ako hlavní partneri a náš vedúci tímu LINUX administrátorov Tomáš Hála vo svojej prednáške predniesol postrehy z cvičenia nášho bezpečnostného tímu na Cyber Europe 2012.

Mladí nadšenci internetu na Slovensku predviedli na piatkovom Junior Internete až 60 projektov, no najlepšie odprezentovaným projektom tohto ročníka Junior Internetu bol podľa nás projekt Mareka Dlugoša http://www.hostmeinca.com/. Je to jeho osobná webová vizitka, prostredníctvom ktorej prezentuje veci ktoré má rád a veci o ktorých sníva. Jeho veľkým snom je štúdium v USA a práve aj cestou hostmeinca.com hľadá rodinu, v ktorej by mohol počas svojho budúcoročného štúdia v San Franciscu pobývať.

V kategórii JuniorWEB zvíťazil projekt http://happypath.sk/ od Mareka Pukaja. Happypath je aplikácia pre time management, ktorá pomáha efektívne zorganizovať každodenné aktivity. Je rozdelená do rôznych kategórií ako práca, zábava, oddych. Podľa Mareka sa jeho aplikácia opiera o systém pravidiel, ktorý dáva kostru dobrému rozdeleniu času počas dňa. V budúcnosti by ju rád prispôsobil pre používanie v mobilnom telefóne a na tabletoch a zvýšil tak užívateľský komfort. Dobrý nápad, jasná prezentácia, zaslúžila si výhru.

V tejto kategórii ma zaujal ešte projekt Magická kuchyňa študenta Kevina Procházku, ktorý získal druhé miesto. Kevin vytvoril web http://magickakuchyna.eu/ na podnet svojej mamy. Slúži na pridávanie kuchárskych receptov, ktoré sa dajú upravovať aj hodnotiť. Súčasťou webu je virtuálna knižnica, do ktorej sa dostanú užívateľmi najlepšie hodnotené recepty.

Cenu dekana Fakulty informatiky a informačných technológií STU dostal aj podľa môjho názoru dobrý projekt z autorského pera študenta Miloša Švaňu Monee https://monee-expant.rhcloud.com/. Miloš v ňom navrhol aplikáciu, ktorá ponúka prehľad o finančných tokoch, možnosť ich kategorizácie, grafy a prehľady o príjmoch a výdavkoch na účte.

V JuniorDESIGN zvíťazil mladý grafik, tvorca log a vizitiek Daniel Jahôdka. JuniorTEXT vyhrala Daniela Peticová.

Konferenciu obohatili aj nesúťažné prednášky. Náš kolega Tomáš na Junior Internete odprednášal svoje postrehy a poznatky z cvičenia nášho bezpečnostného tímu na Cyber Europe 2012. Na hrozbu bezpečnostných útokov na weby našich zákazníkov sa snažíme vopred cvičením pripraviť aby nás skutočný útok neprekvapil a vedeli sme sa s ním efektívne vysporiadať. Koniec koncov, nie je to tak dávno, čo sme reálny útok v Českej republike zažili. Téma mladé publikum zaujala a ten kto v publiku zodpovedal správne pár otázok počas Tomášovej prednášky, dostal od nás aj malý praktický darček – USB flash disk.

Veľký potlesk si svojou prednáškou vyslúžil Doc. RNDr. Andrej Ferko, ktorý na Univerzite Komenského vyučuje počítačovú grafiku. Vo svojej prednáške hovoril o potrebe využitia diagramu pri príprave tvorby webstránky. O webstránke je potrebné premýšľať štruktúrovane a nestačí aby bol web užívateľsky prívetivý, musí byť úchvatný a využívať internetový folklór, t.j. komunikovať zaujímavé správy a zapájať herné a vzdelávacie prvky do svojho obsahu.

Pokiaľ ide o aktivitu publika, mala som dojem, že po iné roky bolo publikum počas súťažných aj nesúťažných prednášok zvedavšie a kládlo viac otázok.

Sme radi, že sme konferenciu aktívne podporili, pretože je vidieť, že kreativita a snaha súťažiacich predznamenáva úspešnú budúcnosť viacerých mladých webových tvorcov, bloggerov a grafikov na Slovensku.