Vysoká dostupnosť pre managed servery

Zákazníci managed serverov od nás požadujú najrôznejšie konfigurácie svojich serverov. Jedna požiadavka sa ale pomerne často opakuje a to zaistenie vysokej dostupnosti služby pomocou dvoch fyzických serverov. Rozhodli sme sa preto pripraviť štandardizovanú inštaláciu takéhoto riešenia, ktorá by vyhovovala väčšine zákazníkov.

Konfigurácia služieb na vysokú dostupnosť pomocou automatického failoveru sa služba od služby
líši, niekedy výrazne a naviac je to relatívne veľký zásah do systému a môže to vyžadovať i úpravy v aplikácii zákazníka. Naša skúsenosť pritom hovorí, že konfigurácia by mala byť vrámci možností čo najprehľadnejšia a teda čo najjednoduchšia, pretože inak vo výsledku prinesie viac problémov, než ich rieši.
Prekombinovaná HA konfigurácia v skutočnosti spôsobí viac výpadkov služby, ako koľko ich reálne odvráti pri zlyhaní HW. Rozhodli sme sa preto riešenie postaviť tak, aby celkom oddeľovalo logiku failoveru od samotného systému a služieb. Tzn. systém zvirtualizujeme a pomocou dvoch fyzických serverov zaistíme vysokú dostupnosť virtuálneho systému, na ktorom bežia produkčné služby.

Aké to má výhody:

 • riešenie je celkom univerzálne a dá sa použiť pri akejkoľvek konfigurácii systému, ktorú požaduje zákazník
 • zákazník na aplikačnej úrovni nemusí riešiť replikáciu dát – vôbec nespozná rozdiel oproti
  prípadu jediného servera
 • Aké sú požiadavky:

 • dva fyzické servery podľa možnosti s totožnou konfiguráciou
 • voľná druhá sieťová karta – okrem pripojenia do štandardnej sieťovej infraštruktúry servery
  prepojíme nezávislou primou linkou
 • Čo to dokáže:

 • systém beží na jednom serveri a v prípade zlyhania HW je automaticky sprevádzkovaný na
  druhom fyzickom serveri
 • dáta sú synchrónne replikované medzi oboma servermi a dokonca v prípade, kedy by na
  jednom zo serverov zlyhalo celé diskové RAID pole, služby by bežali bez akéhokoľvek
  výpadku kontinuálne ďalej s využitím dát z druhého servera
 • Z dôvodov maximálnej ochrany dát má naša štandardná konfigurácia vypnutú funkciu live migrácií. Na prianie zákazníka ju je možné samozrejme zapnúť, čo umožní naviac celkom eliminovať krátke výpadky kvôli inak nutným občasným reštartom pri plánovaných údržbách. Ak máte teda vysoké nároky na SLA u služby managed serverov, je toto riešenie ušité na mieru práve Vám.

  Príspevok pripravil náš vedúci Linux administrátor Tomáš Hála.