Zmena pravidiel domény .EU

Príspevok pripravil Martin Dlouhý, produktový manažér domén v ACTIVE 24

Združenie EURid zmenilo dňa 21.novembra svoje pravidlá pre .EU domény, čím došlo k uľahčeniu procesu prevodu, ktorý doteraz prebiehal pomocou e-mailovej autorizácie z e-mailu držiteľa.

Po novom sú .EU domény prevádzané pomocou AUTH-info kódu, ktorý podobne ako u gTLD domén generuje súčasný registrátor. Zodpovednosť za autorizáciu sa tak presúva z centrálneho registra, teda združenia EURid, priamo na registrátorov. Registrátor je po novom plne zodpovedný za vydanie AUTH-info kódu užívateľovi. Tento kód sa generuje vždy ako unikátny pre každú zmenu a jeho platnosť je 40 dní alebo do jeho použitia.

Po novom, teda nie je potrebné každú zmenu alebo transfer potvrdzovať z emailu majiteľa domény, ale všetko sa prevádza pomocou autorizácie práve týmto kódom. V prípade, že registrátor už neexistuje alebo z nejakého dôvodu nekomunikuje, je možné požiadať o AUTH-info kód priamo spoločnosť EURID, ktorá ho zašle na email majiteľa uvedený v centrálnom registri.

Hlavnou zmenou, ktorú určite mnoho ľudí ocení, je to, že na zmenu držiteľa sa už nehľadí ako na trade, teda nie je spoplatnená. Oproti súčasnému stavu však pri zmene držiteľa nedochádza ani k predĺženiu domény na ďalšie obdobie.

AUTH-info bude dostupné len pre aktívne domény, nie pre domény blokované, ako je napríklad karanténa. Prevody v karanténe teda už nie sú možné.

EURID sa zaväzuje, že prevody nedoriešené do 21. novembra 2012 budú spracované starým spôsobom tzn. pomocou potvrdzovacích emailov a následne spracované zamestnancami EURIDu.

Veríme, že táto zmena pomôže k zjednoteniu pravidiel medzi centrálnymi registrami a zjednoduší tak orientáciu v doménovej problematike pre koncových zákazníkov.

EU doménu vám radi zaregistrujeme aj s diakritikou len za 8,46 € (10,15 € s DPH). DNS hosting domén je u nás zadarmo.