E-mail alebo na čo sa najčastejšie pýtate

Jednou z najčastejších otázok s ktorými sa zákazníci obracajú na našu zákaznícku podporu sú e-maily. Na čo si dať pozor, keď chcete e-mail rozbehnúť a veselo mailovať na všetky strany?

Nastavenie poštových klientov
Zrejme prvou úlohou bude úvodné nastavenie e-mailového klienta. Na počítačoch s operačným systémom MS Windows to bude vo väčšine prípadov program Microsoft Outlook, ktorý slúži na príjem a odosielanie e-mailov. Pochopiteľne môžete používať iný program, jeho nastavenie však bude pravdepodobne podobné tomu v Outlooku. Alebo môžete pracovať na počítačoch s iným operačným systémom, napr. Mac OS X firmy Apple alebo na open-sourcovom Linuxe. Navyše poštoví klienti sa dnes nachádzajú taktiež v moderných telefónoch.

Návody, ako e-mail nastaviť, nájdete v našej nápovede. Pri nastavovaní je dôležité dbať na nasledujúce možnosti:
1. Protokol budete najčastejšie voliť POP3 alebo modernejší IMAP.
2. Je nutné správne vyplniť vašu e-mailovú adresu a pridelené heslo ku schránke.
3. Ďalej bude potrebné správne nastaviť servery pre prichádzajúcu a odchádzajúcu poštu. Tieto údaje dostanete od poskytovateľa webhostingu.
4. Zrejme bude taktiež nutné nastaviť overenie u servera pre odchádzajúcu poštu.

Ponechávať poštu na serveri? Voliť radšej POP3 alebo IMAP?
Pri vyberaní poštovej schránky môžete buď sťahovať správy prostredníctvom poštového klienta (napr. Outlooku) do svojho počítača alebo môžete nechávať správy na poštovom serveri a k sebe do počítača sťahovať len kópie správ. Prvá varianta (protokol POP3) šetrí miesto na serveri, ale nemôžete pristupovať ku svojej pošte z viacerých miest, napr. z kancelárie/domova alebo zo svojho telefónu. Druhá varianta (protokol IMAP) síce umožňuje prístup k pošte odkiaľkoľvek, zásadnou nevýhodou je ale skutočnosť, že objem dát na poštovom serveri môže veľmi rýchlo narastať, takže schránka sa môže rýchle zaplniť a váš e-mail prestane fungovať. Riešením je buď schránku na serveri premazať alebo si prikúpiť viac miesta.

Prvý spôsob fungovania e-mailu, teda sťahovanie do počítača, zaisťuje protokol POP3. Od toho sa ale dnes skôr upúšťa. Dôvodom je taktiež stále rastúca veľkosť e-mailových schránok. Ak máte schránku s veľkosťou radovo v gigabajtoch, potom sa nemusíte obávať, že by sa vaša schránka rýchle zaplnila. Môžete s poštou pracovať prostredníctvom protokolu IMAP, ktorý zanecháva správy na serveri a vďaka ktorému môžete pracovať s poštou z niekoľkých nezávislých počítačov a zariadení vrátane mobilného telefónu. Rozhodne sa vyhnite použitiu IMAPu, ak máte schránku s veľkosťou 50 MB! O ďalších možnostiach sťahovania pošty si môžete prečítať v nápovede.

Nefunguje mi pošta
Áno, i to sa môže stať. Čakáte na dôležitú správu a ona nikde. Uchyľujete sa k praktike, ktorá sa veľmi často používala pred 15 rokmi – urgujete a overujete doručenie či odoslanie elektronickej pošty telefonicky. Alebo chcete poslať ponuku, pretože o 10 minút končí lehota pre podanie záväzných ponúk do výberového konania, ktoré by vás mohlo vytiahnuť z roky trvajúcej finančnej krízy. A ouha, e-mail s prílohami nejde odoslať!

Ak máte problém s poštou a používate program Microsoft Outlook, je možné zistiť viac detailov o probléme z chybových hlášok Outlooku. Píšeme o nich v nápovede. Kompletný prehľad všetkých tém nápovedy, ktoré sa týkajú e-mailovej komunikácie, potom môžete nájsť na http://napoveda.active24.cz/idx.php/7/0/.

Neváhajte kontaktovať našu zákaznícku podporu, ak sa v nápovede nedozviete ako váš problém vyriešiť. Radi vám pomôžeme.