Nový server pre zdieľaný hosting

Od konca marca 2014 je v ostrej prevádzke server pre zdieľený hosting na novom operačnom systéme Windows Server 2012R2. Takže všetci naši zákazníci, ktorí si objednajú Windows hosting od apríla 2014 majú nový systém a jeho inovácie plne k dispozícii.

Tento nový operačný systém prináša mnoho technologických vylepšení oproti doteraz používanej verzii Server 2008R2:

1. z pohľadu bežných užívateľov ide o výrazné zjednodušenie nasadzovania webových aplikácií pomocou nastrojov Microsoftu. Server 2012R2 plne umožnuje sprevádzkovanie webových aplikácií pomocou Webmatrix, ktorý obsahuje širokú škálu už pripravených inštalácií CMS aplikácií. Užívateľ teda pomocou Webmatrix nainštaluje webovú aplikáciu [cez tzv. WebDeploy], napojí ju na databázu u ACTIVE24 a má priebehu niekoľkých málo minút plne funkčný portál, eshop, osobný blog alebo fotogalériu. Všetky potrebné nastavenia užívateľovi vopred pripravujeme v súbore webpublish.settings, ktorý má k dispozícii na svojom FTP

2. vývojári .NET aplikácií privítajú možnosť priamej publikácie projektu z Microsoft Visual Studia opäť cez protokol WebDeploy

3. Server 2012R2 podporuje novšiu verziu PHP [nová verzia 5.5.8. a i staršia 5.3.28] a najnovšiu verziu .NET Frameworku 4.5.1

4. úplne nová na Windows Serveri je podpora frameworku node.js (http://nodejs.org/)

5. po novom sa mení spôsob prideľovania výpočtového výkonu. Súčasné parametre zostávajú, ale pri ich prekročení už nemusí dochádzať k recyklácii aplikačného poolu [pri prekročení prideleného procesorového času alebo operačnej pamäte]. Pool zostáva v behu, nezobrazí sa chybová hláška 503, výkon daného aplikačného poolu sa dočasne obmedzí tak, aby preťažujúca aplikácia neovplyvnila chod ostatných užívateľov na zdieľanom serveri

6. po novom je k dispozícii podpora Server Name Indication [SNI] pre HTTPS (http://www.root.cz/clanky/ssl-na-virtualnich-webovych-serverech-se-sni ). Avšak tu je potrebné počítať s obmedzením pre už zastaralý system Windows XP s prehliadačom MS Internet Explorer. Pre užívateľa s aktuálnejšou verziou operačného systému je táto technológia plne funkčná a správcom webových aplikácií prináša ľahké zabezpečenie komunikácie s aplikáciou.

7. zmenil sa spôsob výpočtu obsadenej kvóty. Po novom server umožňuje počítať obsadenú kvótu priamo na adresári, ktorý je užívateľom pridelený ako ich FTP priestor. Odpadajú tým možné komplikácie so sčítaním kvóty užívateľov FTP a užívateľov, pod ktorými sú spustené skripty [ktoré uploadujú súbory na ftp].

Príspevok pripravil Windows administrátor ACTIVE 24 Lukáš Jirák