SK-NIC oslovil registrátorov .sk domén. Ponúkol nám stretnutie.

Aktualizácia pôvodného príspevku z roku 2014 s názvom „SK-NIC pripravuje už tento rok spustenie viacerých dlhoočakávaných zmien“

Centrálny register slovenskej národnej domény, spoločnosť SK-NIC, nedávno rozoslala 50 najväčším registrátorom .sk domén dotazník, súvisejúci so snahou realizovať zmeny pravidiel a zmeny v systéme administrácie .sk domén. Registrátorom, ktorí na dotazník odpovedali, ponúkol SK-NIC účasť na historicky prvom stretnutí medzi zástupcami registrátorov a centrálnym registrom. Stretnutie sa uskutočnilo v druhý aprílový týždeň 2015. Prišli hlavne zástupcovia najväčších registrátorov. Na stretnutí sa nám predstavil nový riaditeľ SK-NIC pán Bíro.

Výstup z prvého stretnutia registrátorov v SK-NIC je asi takýto:
Registrátori sa zhodli na tom, že súčasný systém registrácie .sk domén je zlý a je potrebné ho zmeniť. Ideálne by bolo urobiť viacero zmien naraz. Preferovaný postup je využiť dostupné informácie (vrátane open source systému) od CZ NIC alebo od EURid. Zo strany registrátorov zaznela žiadosť o zníženie ceny .SK domény. Registrátori by považovali za vhodnejšie, aby správa slovenskej národnej domény bola viac v komunitných rukách, podobne ako je to napr. u .CZ domén. Súčasná situácia so zmluvou medzi SK NIC, štátom a komisiou takým zmenám veľmi nenahráva. V horizonte nasledujúceho mesiaca by sa malo uskutočniť ďalšie stretnutie, do ktorého by mal SK-NIC kontaktovať EURid a CZ NIC, aby získal viac informácií o možnostiach prejsť na jeden z týchto systémov. Sme len na začiatku, ale ak sa podarí realizovať aspoň niektoré zmeny, bude to dobrá správa pre slovenský internet.

Pôvodný príspevok z roku 2014 aktualizovaný po spustení štatistických prehľadov .sk domén
Centrálny register .sk domén, spoločnosť SK-NIC a.s., spustí počas roka 2014 viaceré významné zmeny, ktoré by mali uľahčiť fungovanie nielen registrátorom slovenskej národnej domény ale i užívateľom .sk domén. Ako nás na osobnom stretnutí v priestoroch SK-NIC, v tretí januárový týždeň roku 2014, informoval riaditeľ SK-NIC-u pán Patrik Krauspe, čoskoro plánujú zaviesť nasadenie DNSSEC pre .sk doménu, majú pripravené spustenie štatistických prehľadov domén, intenzívne pracujú na schvaľovacom procese nových pravidiel a príprava nového informačného systému je vo fáze analýzy a funkčnej špecifikácie.

DNSSEC u .sk domén do konca prvého kvartálu 2014
Ako jeden z najväčších registrátorov .cz domén máme so zabezpečením domén technológiou DNSSEC pozitívne skúsenosti u českej národnej domény a preto nás správa o spustení DNSSEC pre .sk domény už do konca Q1 2014 potešila. DNSSEC ( (Domain Name System Security Extensions) je technológia, ktorá zabezpečuje DNS záznamy domény a eliminuje tak riziko zneužitia domény. U domény s aktivovanou službou DNSSEC má užívateľ väčšiu istotu, že informácie, ktoré z DNS získal boli poskytnuté správnym zdrojom a ich integrita nebola pri prenose porušená, teda, že sa pri zadaní požiadavky na zobrazenie obsahu domény do internetového prehliadača, naozaj zobrazí pravý obsah stránky. DNSSEC ďalej znižuje riziko zneužitia elektronickej pošty, zlyhania antispamovej ochrany, zneužitia dôverných dát (napr. prístupové heslá, údaje o platobnej karte) a riziko útoku na obsah webovej prezentácie.

Štatistické prehľady .sk domén na spadnutie
Ďalším veľkým prinosom, ktorý ako jeden z najväčších registrátorov .sk domén vítame s nadšením, sú štatistické prehľady .sk domén, ktoré by podľa pána Krauspeho mali byť na stránke SK-NIC prístupné v horizonte niekoľkých dní. V súčasnosti sa každý deň na stránke SK-NIC zobrazuje len aktualizovaný textový súbor so zoznamom všetkých registrovaných .sk domén generovaných do zóny SK. Podobne, ako pravdepodobne všetci ostatní veľkí registrátori .sk domén, i my sme už dlhý čas túžili po objektívnom zdroji štatistík, ktorý by nám poskytoval vždy najaktuálne čísla vývoja na trhu .sk domén. Tešíme sa, že so spustením štatistických prehľadov u priameho zdroja už nebudeme musieť pracne svojpomocne získavať akutálne čísla. Tešiť sa môžeme na dátové i grafické prehľady.

Aktualizácia 10.4.2014
SK-NIC 10. apríla oznámil, že spúšťa štatistické prehľady .sk domén.
Citujeme:
„Spoločnosť SK-NIC, a.s. spustila v pilotnej prevádzke portál http://stats.tld.sk/, na ktorom zverejňujeme údaje o výkone systému správy domény .SK, ako napríklad celkový počet domén, počet užívateľov a registrátorov, počet domén v jednotlivých stavoch, počty domén spravovaných najväčšími registrátormi, počty nových, zmazaných, či presunutých domén, počty domén podľa dĺžky mena, či podľa prvého písmena.“

Zavedenie nových pravidiel pre .sk doménu počas roka 2014
Po zmene a zjednodušení pravidiel registrácie .sk domén už dlhý čas voláme nielen my registrátori, ale i samotní užívatelia a majitelia .sk domén. Oproti mnohým európskym národným doménam, zdĺhavý a málo prehľadný administratívny proces registrácie .sk domény by sa mal schválením a zavedením nových pravidiel výrazne zjednodušiť. Pracovnú verziu nových pravidiel sme dostali v priebehu roka 2013 k nahliadnutiu a pripomienkovaniu i my. Podľa Patrika Krauspeho ani ostatní veľkí registrátori nemali k pracovnej verzii vážne pripomienky. Návrh nových pravidiel už Komisia pre správu národnej domény schválila, a preto sa ich uvedenie do praxe očakáva do konca roka 2014.

Nový informačný systém vo fáze analýzy a funkčnej špecifikácie
Práca v súčastnom informačnom systéme registra bude zjednodušená vývojom a nasadením nového informačného systému, ktorý sa však momentálne nachádza ešte len vo fáze analýzy a funkčnej špecifikácie. Zavedenie nových pravidiel je úzko prepojené s nasadením nového informačného systému, preto nové pravidlá nebudú do praxe zavedené skôr ako bude nasadený nový informačný systém.

S očakávaním a záujmom budeme v priebehu tohto roka sledovať kanály SK-NIC-u na sociálnych sieťach a po zavedení každej zmeny aktualizujeme tento príspevok s uvedením nových informácií.