Nová verzia serverového operačného sytému Windows Server 2012 R2 je už dostupná u ACTIVE 24

17. 10. 2013 v popoludňajších hodinách vyslala do sveta spoločnosť Microsoft novú verziu serverového operačného systému Windows Server 2012 R2. Keďže v ACTIVE 24 ideme ruka v ruke s technologickým vývojom, môžete si už od dnešného dňa podporu tohto serverového operačného systému u nás objednať na Virtuálnom Privátnom Serveri.

R2 je vylepšením k pôvodnému serverovému operačnému systému Windows Server 2012, ktoré so sebou prináša mnoho novinek, čo zákazník pozná napríklad v prípade, ak je na cestách a jeho internetová konektivita je nestabilná. Často vypadávajúce pripojenie k virtuálnemu počítaču bude s novou verziou o niečo príjemnejšie, nakoľko opätovné pripojenie k odpojenej session je u Windows Server 2012 R2 podstatne zrýchlené a veľmi často sa obíde bez ručného zásahu.

Ďalšou evolúciou v novej verzii operačného sytému je pokles nárokov na šírku sieťového pásma. Vďaka vylepšeným kompresným mechanizmom je zmenšenie nárokov na prenosové pásmo a diskový priestor u novej verzie operačného systému oproti predchádzajúcej o 50%. Pripájať sa teda je možné takmer cez akúkoľvek konektivitu.

Možnosť prenesenia virtuálneho stroja bez prerušenia činnosti z jedného fyzického hostiteľa na druhý je operácia, ktorú už vedel Windows Server 2008 R2. Nová verzia operačného sytému Windows Server 2012 R2 so sebou prináša značné vylepšenie v podobe prenosu, v priebehu ktorého môžu byť virtuálne stroje medzi hostiteľmi komprimované, čím sa čas nutný na prenesenie znižuje o cca polovicu.

Windows Server 2012 R2 so sebou prináša mnoho vylepšení. Na ukážku sme Vám uviedli len časť zmien. Podstatná je pre Vás skutočnosť, že si podporu tejto novej verzie operačného systému môžete už u nás objednať vrámci Virtuálneho Privátneho Servera.