Zmeny v koncepte a štruktúre zákazníckej podpory

Príspevok pripravil manažér zákazníckej podpory ACTIVE 24 Michal Foist

Zmeny v koncepte a štruktúre zákazníckej podpory ACTIVE 24, ktoré už prebehli, ale i tie, ktoré práve prebiehajú alebo nás ešte čakajú, majú jedného spoločného menovateľa, ktorým je zákaznícka spokojnosť. Od tohto hlavného ukazovateľa sa všetko odvíja a jemu sa i prispôsobuje.

V uplynulom polroku prebehlo viacero úrovní zmien. Na jednej strane to boli zmeny personálne, kde sme nabrali nové mladé posily do nášho tímu, a ďalej zmeny v štruktúre fungovania zákazníckej podpory ako takej, dôraz je teraz kladený nielen na rýchlosť spracovania, ale hlavne kvalitu vyriešenia požiadaviek našich klientov.

Záleží nám na každom jednotlivom klientovi a podľa reakcií našich zákazníkov sme presvedčení, že to začína byť vidieť v podobe dobrých ukazovateľov zákazníckej spokojnosti – NPS (Net Promoter Score), ktoré sledujeme.

Pochopiteľne toto je nikdy nekončiaca a neustále sa opakujúca úloha, vždy je čo vylepšovať. Podstatné však je, že na tom celý náš tím usilovne pracuje a každá, aj drobná pochvala našej práce nás veľmi teší a je nám zároveň i inšpiráciou a motiváciou do ďalšej práce.


Michal Foist
manažér zákazníckej podpory