Seriál: Ako na Web 4. časť: Ako sa tvoria doménové mená?

V tejto časti seriálu, ktorý pre vás pripravujeme v spolupráci s portálom www.pc.sk sa venujeme tvorbe doménových mien.

Ako sa tvoria doménové mená?

V predchádzajúcich častiach nášho seriálu sme už spomínali, že správny výber doménového mena je pre úspešnú webstránku kľúčový. Tentokrát sa pozrieme na pravidlá a odporúčania, ktorými sa je vhodné pri výbere názvu webstránky riadiť. Aký dlhý názov domény môže byť? Ktoré znaky sú v názve domény povolené a ktoré sú zakázané? Poradíme vám aj v tom, na čo pri výbere doménového mena myslieť a na čo určite nezabudnúť.

Všeobecné pravidlá pre vytvorenie doménového mena sú nasledujúce:

 • meno domény môže mať maximálne 63 znakov, minimálne dva alebo tri znaky
 • domény s vybranými koncovkami musia obsahovať minimálne tri znaky – týka sa to napr. doménových koncoviek .mobi, .com, .net
 • odporúča sa zvoliť krátke, ľahko zapamätateľné ale zároveň výstižné meno domény
 • používať sa môžu malé písmená abecedy a čísla
 • povolená je aj pomlčka “-“ (nie podčiarkovník “_“) – www.moderne-umenie.sk
 • pomlčkou ale nesmie meno začínať ani končiť – www.-nasserial.sk, www.nasserial-.sk
 • u väčšiny doménových mien zatiaľ nie je povolená diakritika
 • doménové mená s vybranou koncovkou môžu obsahovať aj diakritiku – ide napr. o koncovky .com, .eu a .net – hračky.com, písanie.eu, chladiče.net
 • v doménovom názve nesmú byť medzery – www.moje hracky.sk
  1. Vyššie uvedené pravidlá sú všeobecne stanovené. Konkrétne doménové koncovky môžu mať aj prísnejšie pravidlá určené príslušným centrálnym registrom. Okrem dodržiavania týchto pravidiel je dobré vedieť aj nasledujúce informácie:
 • domény sa registrujú minimálne na ročné obdobie. Niektoré domény je možné registrovať aj na viac rokov. Ak ste si istí, že zvolené doménové meno budete využívať aj o niekoľko rokov, zabezpečte si ho registráciou na niekoľko rokov (2,5,10 rokov)
 • poistiť sa môžete aj tým, že si zaregistrujte viaceré obmeny a koncovky vybraného mena. Predídete tým možným sporom s prípadnou konkurenciou. Predvídavosťou v tomto prípade môžete veľa získať.
 • pred registráciou doménového mena je vhodné overiť si, či na vybrané meno nie je aplikovaná ochranná známka. Registre domén spravidla neoverujú, či máte na registráciu zvoleného mena nárok. Doménu Vám bez problémov zaregistrujú. Predstavme si ale situáciu, že venujete nemalé peniaze a čas do budovania svojej obchodnej značky a zrazu sa objaví niekto, kto vie preukázať, že na názov vašej domény má nárok. Výsledkom môže byť situácia, kedy budete nútení svoju doménu prenechať niekomu inému.
 • výbornou pomôckou pre výber vhodného doménového mena a koncovky môže byť nástroj nazývaný domain recommender. Príklad takéhoto nástroja nájdete na tejto stránke. Do príslušnej kolónky zadáte názov domény a nástroj overí možnosť registrácie vybraného doménového mena s desiatkami koncoviek. Navyše vám na požiadanie navrhne aj iné variácie názvov ešte voľných domén.
 • sledujte obdobie kedy bude potrebné za doménu uhradiť registrátorovi obnovovací poplatok. Registrátor vašej domény vás na expiráciu doménového mena určite včas upozorní. Dbajte preto na to aby mal na vás vždy aktuálne kontaktné údaje. Vyexpirované doménové meno totiž môže spôsobiť nefunkčnosť vašej internetovej stránky a tým aj nemalé škody. Okrem samotného webu nebudú fungovať ani e-mailové schránky vytvorené na vyexpirovanom doménovom mene.
  Vyexpirovanie domény ešte nemusí znamenať, že o doménu definitívne prídete. Niektoré registre presúvajú expirované domény do ochrannej lehoty, inak karantény. Počas trvania karantény nemôže doménu registrovať nikto iný. Získate tým ešte šancu na predľlženie vašej expirovanej domény. Za obnovenie domény z karantény sa ale môže účtovať poplatok, ktorého výška je niekoľkonásobne vyššia ako obnovovací poplatok domény.