Osmy ročník Junior Internet s novou súťažnou kategóriou JuniorAPP. My budeme pri tom.

Tento piatok, 15. marca, sa v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií v Bratislave bude konať už ôsmy ročník súťažnej konferencie mladých nadšencov informačných technológií Junior Internet. Konferencia má ambíciu byť dobrým odrazový mostíkom pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a blogerov.

Svoje práce do tohto ročníka konferencie prihlásilo 230 mladých ľudí. Šesťdesiati z nich dostanú v piatok priestor odprezentovať svoje nápady, práce a projekty. Súťažiaci prihlásili celkovo 51 webových stránok, 147 grafických prác, 5 aplikácií a 53 textov. Súťažiť sa aj tento rok bude v kategóriách JuniorWEB, JuniorERB, JuniorDESIGN, JuniorTEXT. Novou kategóriou, v ktorej si tento rok po prvýkrát súťažiaci zmerajú sily je kategória JuniorAPP. Ako už samotný názov kategórie napovedá, pôjde o prezentáciu nápadov v oblasti aplikácií.

Ani tento rok Junior Internet nevynecháme. Podujatie podporujeme ako hlavný parnter a aktívne sa na programe opäť zúčastníme našou prednáškou. Tentokrát sa bude snažiť mladé a zvedavé publikum zaujať náš kolega Tomáš Hála témou ACTIVE24 CSIRT na Cyber Europe 2012. Tomáš v nej porozpráva o priebehu účasti nášho bezpečnostného tímu na celoeurópskom cvičení kybernetickej bezpečnosti Cyber Europe 2012. Odprezentuje svoje poznatky a postrehy o organizácii a priebehu cvičenia. Ak sa na Junior Internet prídete pozrieť, týmto vás na našu prednášku srdečne pozývame. Tí, ktorí majú v piatok iný program alebo povinnosti sa môžu na našom Facebooku a Twitteri počas konferencie tešiť na aktuálne príspevky.