15 mýtov o cloud computingu

Na blogu firmy Rackspace Cloud vyšiel nedávno zajujímavý súhrn mýtov, ktoré sú v povedomí odbornej i laickej verejnosti. Poďme sa teda pozrieť na to, čo sa o cloud computingu často hovorí, ale pravda to nie je.

1. Cloud computing je len predajná nálepka, tzv. buzzword

Termín „cloud“ je nový pojem označujúci sadu spolupracujúcich výpočtových zariadení a služieb, ktoré svoj výkon sprostredkovávajú cez web. Ide o efektívnejšie šírenie výpočtového výkonu.

2. Nepoznám nikoho, kto skutočne cloud computing využíva

Pravda je tá, že všetky moderné webové služby nejakou formou využívajú cloud computing. Či už ide o Facebook, Twitter, Google apod. Väčšina užívateľských dát u týchto služieb je uložená práve v cloude.

3. Cloudu sa nedá veriť

Cloudu sa veriť dá, bezpečnostným (alebo akýmkoľvek iným) problémom je v drvivej väčšine ľudský faktor. Preto i u cloud služieb je dobré voliť zabezpečený protokol, silné heslá a pod.

4. Cloud je veľmi nespoľahlivý

Cloud je zložený z množstva zariadení, ktoré nie sú bezporuchové. Preto i u cloudu môže dôjsť k výpadku. Cloud je ale vo svojej podstate založený práve na princípoch, ktoré by mali výpadky eliminovať. Ide napr. o redundanciu, vysokú dostupnosť a škálovateľnosť, ktoré by mali zaistiť funkčnosť cloudu i v extrémnych podmienkach, napr. pri nečakane vysokej jednorazovej návštevnosti.

5. Cloud je len pre malé firmy

Cloud computing môžu využívať firmy všetkých veľkostí, menšie firmy tak budú činiť, pretože nebudú mať na investície do vlastnej infraštruktúry. Väčšie firmy zase môžu outsourcingom pomocou cloudu ušetriť náklady na prevádzku niektorých svojich IT služieb.

6. Cloud computing je spojený so skrytými poplatkami

Jednou z hlavných výhod cloud služieb je to, že ich využívate len vtedy, kedy to potrebujete a len v nevyhnutnej miere. Väčšinou sa nie je nutné upisovať vrámci dlhodobých kontraktov s pevným mesačným paušálom.

7. Cloud služby sú len pre expertov

Experti ronako ako laici môžu využívať cloud computing. Pristupovať ku cloud službám je vo väčšine prípadov možné prostredníctvom API alebo užívateľsky prívetivejšieho ovládacieho panelu, ktorý je určený zákazníkom, ktorí nie sú počítačoví experti.

8. Všetko, čo môže bežať na serveri, môže bežať i v cloude

Cloud computing môže využívať každý, nie všetky služby, ktoré sa prevádzkujú na dedikovanom serveri, môžu bežať v prostredí cloudu. Pri presune služieb do prostredia cloudu je vždy nutné zvážiť konkrétne požiadavky.

9. Existuje len jeden typ cloud služieb

Dnes v skutočnosti existujú 3 typy cloudových služieb:
• Software-as-a-Service (napr. Salesforce)
• Platform-as-a-Service (App Engine od Google)
• Infrastructure-as-a-Service (Amazon EC2)

10. Cloud computing ponúka neobmedzený výkon

V súvislosti s cloud computingom sa hovorí o neobmedzenej škálovateľnosti, pravda je ale taká, že výkon je obmedzený veľkosťou dátového centra. Prakticky väčšina poskytovateľov cloud služieb ponúka dostatok výkonu na to, aby úspešne zvládlo akékoľvek náhodné a masívne zvýšenie návštevnosti.

11. Cloud computing je len dočasný módny trend

Množstvo webových služieb, ktoré využívajú firmy alebo bežní spotrebitelia, využívajú cloud computing, takže to vyzerá tak, že cloud služby tu zostanú dlhšiu dobu.

12. Cloud computing nie je vhodný pre hostovanie databázy

Napríklad Twitter využíva cloud služby na to, aby hostoval svoje rozsiahle databázy. Bez použitia cloud computingu by zrejme nebolo vôbec možné ukladať takéto množstvo dát.

13. S využitím cloud computingu strácate kontrolu nad svojimi dátami

Nie je pravda, že ak nahrajete svoje dáta do cloudu, tak nad nimi nemáte kontrolu. Nemáte síce kľúče od dátového centra, máte ale vždy plný administrátorský prístup ku svojim dátam.

14. Cloud computing je rýchlejší ako tradičné servery

Cloud sa skladá zo serverov, jednoduchú úlohu zvládne server rovnako rýchle ako cloud. Jeho výhodou je hlavne to, že pri zložitejších úlohách sa do práce zapojí viacero serverov, ktoré sú spoločne schopné vyriešiť danú výpočtovú úlohu efektívnejšie.

15. Cloud je obyčajný mainframe

Koncepty mainframu a cloudu sú v mnohom podobné. Cloud však prináša predtým neexistujúce jednoduché nástroje na správu, ktoré slúžia na riadenie veľmi komplexného a technologicky zložitého backendu.